Na čem závisí podnebí?

Publikoval(a) Petr Bárta dne

Podnebí by se mohlo zdát jako poměrně jednoduché téma – a to i pro žáky 6. třídy. Mé dosavadní zkušenosti s tímto tématem mě však přesvědčily o opaku. Setkávám se spíše s tím, že žáci mají jen nejasnou představu o tom, co to vlastně podnebí je a jaké věci ho můžou ovlivňovat. Proto jsem se rozhodl pojmout ho trošičku badatelskou cestou, kdy se žáci přemění do „klimatologických expertů“ a zkoumají jednotlivé faktory, které mohou ovlivňovat podnebí. Zároveň je tato práce i příležitostí k tomu seznámit se s online atlasem atlas.mapy.cz.

Aktivita naplňuje následné očekávané výstupy:

Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat
z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů,
statistických a dalších informačních zdrojů

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní geografickou, topografickou
a kartografickou terminologii

Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře,
jejich určité pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou
souvislost a podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými
prostorovými složkami v krajině

Popis aktivity

Na úvod jsem zvolil brainstorming, kdy měli žáci zkusit přijít na to, jaká věc ovlivňuje, že je na různých místech jiné podnebí. Brainstorming nebyl příliš obsáhlý, ale většinou jsme se po krátkém usměrnění žákovských odpovědí a nápadů dobrali k odpovědi „sluneční záření a sklon paprsků“. V jedné třídě jsme přišli ještě na faktor nadmořské výšky území.

Po brainstormingu přichází hlavní těžiště práce – tedy badatelský pracovní list a práce s online atlasem. Doporučuji rozdělit žáky do dvojic, kdy budou společně stanovovat a ověřovat jednotlivé hypotézy. Doporučuji pak společně vždy zkontrolovat závěr hypotéz. Pro podrobnější popis aktivity a metody práce se podívejte na metodiku v příloze.

Závěr

Pracovní list zabere žákům cca 60 minut, záleží samozřejmě na více okolnostech – především, zda se už setkali s tematickými mapami a online atlasem atlas.mapy.cz. Pracovní list procvičí schopnost žáků orientovat se v atlase a „čtení“ v tematických mapách, ověří schopnost propojování informací. Zároveň žáci pracují s mapovými údaji a samotný pracovní list jim poskytuje možnost vyzkoušet si práci vědce, který ověřuje své hypotézy. Práce (i když se to na první pohled nezdá) může být poměrně náročná pro některé žáky, doporučuji jim na úvod vysvětlit, co to hypotéza je, jak vzniká a co je potřeba s hypotézou provést. Pokud se žáci dosud nesetkali s portálem atlas.mapy.cz, je dobré jim ho stručně představit a ukázat základní věci nezbytné pro splnění úkolu.

Cílem aktivity je tedy nejenom porozumět tomu, na čem závisí podnebí daného místa a jak jednotlivé faktory mohou ovlivňovat podnebí daného místa, ale také procvičit dovednosti pracovat s tematickými mapami v mapovém portálu atlas.mapy.cz.

Přílohy:

Pracovní list – podnebí – hypotézy

Metodika aktivity

Obrázek – vliv pohoří (návětrná a závětrná strana hor) – zdroj: https://study.com/academy/lesson/how-geography-affects-the-weather.html (upraveno)


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BONUSOVÝ OBSAH