O nás

Vítáme Vás na stránkách Zachraň Zeměpis,

které jsme se jako dva mladí učitelé zeměpisu rozhodli založit na podporu výuky tohoto předmětu. Fakt, že po dokončení studia a při následném přechodu do praxe jsme na internetu nenašli žádnou webovou stránku, která by komplexně podporovala učitele zeměpisu, nás motivoval k založení tohoto webu. Mezinárodní charta geografického vzdělání uvádí, že je velmi důležité, aby učitelé zeměpisu mezi sebou sdíleli nové přístupy k výuce a inspiraci do výuky. Právě z tohoto důvodu byl tento web založen. (IGU-CGE, 2016)

Na webu zachranzemepis.cz najdete inspiraci do výuky zeměpisu, kterou lze volně využít. Našim cílem je, aby byl web založen na vzájemném sdílení inspirace do výuky. To znamená, že každý se může zapojit a sdílet své nápady s ostatními učiteli. Krom toho zde najdete odkazy na odborné články a další materiály vhodné pro učitele.

Myslíme si, že zeměpis není jen o faktografických znalostech, ale hlavně by měl žáky učit přemýšlet o geografických otázkách: “Kde to je?; Jaké to je?; Proč to tam je?; Jak to vzniklo?; Jaký to má vliv?; Jak by to mělo být uzpůsobeno vzájemnému užitku člověka a přírody?”.

Asi se ptáte proč název Zachraň Zeměpis?

Je to proto, že už v roce 1992 charta geografického vzdělávání poukázala na fakt, že tento předmět je nejvíce ohrožen nedostatečnou informovaností kolegů, odborné veřejnosti, ale i nadřazených orgánů o nenahraditelnému přínosu zeměpisu ve vzdělání. Myslíme si, že tento problém je stále aktuální a je třeba na něm pracovat. (Kühnlová, 1994)

Dále v článku „Jak dál ve výuce regionální geografie na základních školách?“ (Knecht & Hofmann, 2020) autoři zmiňují, že jsou nespokojeni s výukou regionální geografie v České republice, která je dle autorů stále hlavně encyklopedická a popisná.  Pokud vezmeme v potaz, že v Českém kurikulu je regionální geografie dominantní, tak je to dle autorů velmi velký problém. Ten poté vede k tomu, že čeští žáci považují zeměpis za nudný, nezajímavý, neužitečný nebo nenáročný předmět. (Doubrava (2018) My s těmito názory souhlasíme, a proto nám přijde název Zachraň Zeměpis jako výstižný.

Tyto stránky by měly být oporou pro pedagogy, aby sebe sami a následně i kolegy utvrdili o nenahraditelném přínosu zeměpisu. Charta geografického vzdělávání vidí v dnešní době hlavní přínos zeměpisu v ekologické výchově a výchově k mezinárodnímu porozumění, přátelství a solidaritě mezi národy, k humanismu, k angažovanosti při řešení domácích i světových problémů a k schopnosti odpovědně rozhodovat ve prospěch člověka i přírody. K těmto tématům najdete na našich stránkách výukové materiály, které lze využít ve výuce.

Připojte se k nám a pokusme se společně zachránit zeměpis na českých školách.

Využité zdroje:

Doubrava, L. (2018): Zeměpis žáky nebaví!: předmět, který paradoxně doplácí na svoji hraniční pozici. Učitelské noviny, 121, 10, 4–7.

International Geographical Union Commission on Geographical Education (IGU-CGE). (2016). 2016 International charter on geographical education.

Knecht, P, Hofmann, E. (2020): Jak dál ve výuce regionální geografie na základních školách? Informace ČGS, 39, 2, 14–23.

Kühnlová, H. (1994): Mezinárodní charta geografického vzdělání. Geografické rozhledy, 3(5), 137–138.