O nás

Vítáme Vás na našich stránkách Zachraň Zeměpis,

které jsme se jako dva mladí učitelé zeměpisu rozhodli založit na podporu výuky tohoto předmětu. Fakt, že po dokončení studia a při následném přechodu do praxe jsme na internetu nenašli žádnou webovou stránku, která by komplexně podporovala učitele zeměpisu, nás motivoval k založení tohoto webu. Mezinárodní charta geografického vzdělání uvádí, že je velmi důležité, aby učitelé zeměpisu mezi sebou sdíleli nové přístupy k výuce a inspiraci do výuky. Právě z tohoto důvodu byl tento web založen. (IGU-CGE, 2016)

Na našich stránkách najdete inspiraci do výuky zeměpisu, kterou lze volně využít. Snažíme se vkládat jen ty materiály, které jsme již osobně vyzkoušeli a máme tak ověřeno, že fungují a jsou pro výuky zeměpisu vhodné. Dále zde najdete odkazy na odborné články a další materiály vhodné pro učitele.

Myslíme si, že zeměpis není jen o faktografických znalostech, ale hlavně by měl žáky učit přemýšlet o geografických otázkách: “Kde to je?; Jaké to je?; Proč to tam je?; Jak to vzniklo?; Jaký to má vliv?; Jak by to mělo být uzpůsobeno vzájemnému užitku člověka a přírody?”.

Asi se ptáte proč název Zachraň Zeměpis?

Je to proto, že už v roce 1992 charta geografického vzdělávání poukázala na fakt, že tento předmět je nejvíce ohrožen nedostatečnou informovaností kolegů, odborné veřejnosti, ale i nadřazených orgánů o nenahraditelnému přínosu zeměpisu ve vzdělání. Myslíme si, že tento problém je stále aktuální a je třeba na něm pracovat.  (Kühnlová, 1994)

Tyto stránky by měly být oporou pro pedagogy, aby sebe sami a následně i kolegy utvrdili o nenahraditelném přínosu zeměpisu. Charta geografického vzdělávání vidí v dnešní době hlavní přínos zeměpisu v ekologické výchově a výchově k mezinárodnímu porozumění, přátelství a solidaritě mezi národy, k humanismu, k angažovanosti při řešení domácích i světových problémů a k schopnosti odpovědně rozhodovat ve prospěch člověka i přírody. K těmto tématům najdete na našich stránkách výukové materiály, které lze využít ve výuce.

Zdroje:

International Geographical Union Commission on Geographical Education (IGU-CGE). (2016). 2016 International charter on geographical education.

Kühnlová, H. (1994): Mezinárodní charta geografického vzdělání. Geografické rozhledy, 3(5), 137–138.