„Imigrated“ – aktivita na migraci/severní Evropu

Publikoval(a) Zachraň Zeměpis dne

V tomto článku vám představíme aktivitu, kterou můžete využít k více tematickým celkům – především k migraci, ale také k severní Evropě a po drobných úpravách i k dalším tématům. Aktivitu s námi ochotně sdílel náš geografický kolega Matěj Drápela, který ji použil právě při tematickém celku severní Evropy. Aktivita je založená na práci s fiktivními profily migrantů, které Matěj nazval „Imigrated“, a které sám vytvořil s pomocí nástrojů Canva a PowerPoint (v příloze najdete jak šablonu, kterou můžete využít pro tvorbu vlastních profilů, tak také hotové profily, které byly použity při aktivitě). Aktivita rozvíjí čtenářskou gramotnost, soft skills, a v neposlední řadě při ní žáci získají povědomí o migraci a věcech s ní spojených, stejně jako načerpají zajímavé informace o zemích vybraného regionu.

Zde jsou očekávané výstupy, které aktivita naplňuje: 

Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozložení, strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa.

Popis aktivity od Matěje

Žáci vytvoří 3-4členné skupiny. Každý člen skupiny dostane jeden fiktivní profil migranta, s nímž se seznámí. Žáci si poté ve skupině přečtou své profily a zodpoví si ve skupině následující 3 otázky.
1) Odkud a proč tato osoba emigrovala?
2) Do jaké země a proč zrovna tam?
3) Jakou další zemi zmiňuje a proč migroval (nebo uvažoval o migraci) do této země?

Vyučující přitom kontroluje práci skupinek žáků a odpovědi na dané otázky, v případě nutnosti napomáhá žákům.
Žáci poté ve třídě stručně shrnou informace o své postavě a zodpoví přitom předchozí otázky. Úkolem žáků je také uvést důvody, které byly často zmiňovány. Ve třídě poté můžete rozvést diskuzi o dalších příčinách, které lidi vedou k migraci. Závěrem poté může učitel (případně spolu s žáky shrnout základní poznatky do zápisu).
Žáci by v této aktivitě s pomocí profilů měli dospět i k tomu, že státy severní Evropy mají štědrou sociální politiku s obecně vysokými platy a díky migraci je tvořeno heterogenní a z hlediska kultury různorodým obyvatelstvem.

Ukázka profilu z aktivity

Alternativa aktivity dle ZZ
Dle nás pokud se více zaměříte na samotné téma migrace, můžete jako výstup této aktivity nechat vytvořit žáky po vzájemné diskuzi ve skupině myšlenkovou mapu, do níž by zapsali:
a) příčiny a státy odkud lidé z profilů migrují
b) cílové státy a důvody, proč lidé migrují právě sem

S myšlenkovou mapou můžou žáci ve skupině dále pracovat. Např. roztřídit push/pull faktory, případně vnitřní/vnější motivaci k migraci osob. Zároveň můžete využít i práci s atlas.mapy.cz a porovnat země původu a cílové destinace migrantů např. z hlediska HDP, životní úrovně, migrace, aj. dle toho, co chcete, aby žáci sledovali. Závěrem nechte žáky shrnout, k čemu při svém zjištění dospěli.

Přílohy:

Fiktivní stránky migrantů „Imigrated“

Šablona pro tvorbu profilů


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BONUSOVÝ OBSAH