Krátké úlohy pro rozvoj digitálních kompetencí s využitím Mapy.cz

Publikoval(a) Martin Jelínek dne

Přemýšlíte, jak do výuky zapojit digitální technologie? Pak je pro vás ideálním tento materiál, který vznikl v rámci projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti. Jak už název projektu napovídá, propojuje se v něm výuka zeměpisu a využití moderních technologií ve výuce.

Zapojení digitálních technologií nemusí být časově vázáno na celou vyučovací hodinu. Naopak, pro jejich žádoucí přirozenou integraci do neinformatických předmětů je vhodné propojovat tradiční analogové a digitální techniky, střídat je a vytvářet pro ně prostor, byť v kratších úlohách, o to častěji. Dalším důvodem hovořícím pro kratší úlohy využívající digitální technologie a metody je postupné budování digitálních dovedností a jejich propojování do komplexnějších kompetencí a návyků.

Pozitivním efektem může být snížená časová náročnost v následných úlohách s digitálními nástroji, v nichž již učitel nemusí základní digitální znalosti a dovednosti budovat. Pro tyto cíle je navržen soubor krátkých úloh demonstrujících možnosti rozvoje digitálních kompetencí, které lze chápat za součást pro geografické vzdělávání specifických mapových dovedností. Zvoleným nástrojem pro uvedené příklady jsou webové mapy portálu Mapy.cz, v nichž lze spatřovat potenciál pro školní vzdělávání a zeměpis. Obdobně je ale možné úlohy adaptovat pro jiné webové mapové portály.

Odkazy na stažení jednotlivých částí:

Tip od Zachraň Zeměpis

Pozor na to, že úlohy nejsou koncipovány pro mobilní aplikaci Mapy.cz, ale je třeba je realizovat ve webové aplikaci (tedy v prohlížeči). Jinak je nutné některé úlohy upravit.

Autoři materiálu jsou – Jiří Šmída, Vojtěch Blažek, Alena Krebsová, Darina Mísařová, Adam Pátek


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BONUSOVÝ OBSAH