HistoryLab – Je Slavonín město nebo venkov?

Publikoval(a) Petr Bárta dne

V dnešním článku vám představíme jednak aktivitu na lidská sídla a jejich funkci a zároveň také vzdělávací aplikaci HistoryLab.cz, kterou nepochybně znají především učitelé dějepisu nebo občanské výchovy. V některých případech se však hodí k využití i v zeměpisu, jak uvidíte na příkladu lekce „Je Slavonín město nebo venkov?“

Jak funguje aplikace HistoryLab?

Nejprve krátce představíme samotnou aplikaci. Ta se zaměřuje hlavně na moderní dějiny 20. a 21. století a jejich zkoumání je založeno především na badatelském zkoumání různorodých pramenů. Při využívání aplikace je ideální se zde zaregistrovat – můžete potom cvičení zadávat třídě (kterou si vytvoříte) a získáte posléze také přehled o výsledcích žáků, které se vám odešlou na email. Pokud však pracujete s aplikací jednorázově, můžete zvolit i volbu „vyzkoušet cvičení“, při němž se vy, ani žáci nemusíte nikde registrovat (nezískáte však výsledek jejich práce).

Obr. 1: Úvodní stránka z cvičení na aplikaci HistoryLab.cz
Dostupné z: https://historylab.cz/cviceni/je-slavonin-mesto-nebo-venkov#slide-initial

Popis cvičení

Žáci nejprve zkoumají a posléze srovnávají letecké snímky Slavonína z let 1950 a 2020 a docházejí k závěrům toho, co je na snímcích shodné a co rozdílné.

V další části cvičení nabízí několik pramenů (např. dobový novinový článek a mapu výpadovky), které žákům poskytnou prostor k porozumění změnám, které ve Slavoníně proběhly. Hlavní je však krátký rozhovor se starostou městské části Slavonín Ivo Hágerem, který v rozhovoru pro Hanácký deník z 3. února 2021 popisuje vývoj obce Slavonín, příčiny jeho spojení s Olomoucí a také následky těchto změn. Žáci v rozhovoru mají analyzovat příčiny připojení Slavonína k Olomouci a následné dopady.

V následujícím (4. z 5) slajdu pak přiřazují žáci ke dvěma zmíněným leteckým snímkům vybrané pojmy (charakteristiky), které je vystihují. V posledním slajdu žáci odpovídají na shrnující otázky ke studii „V čem se život obyvatel Slavonína přiblížil městu?“ a „V čem může současný Slavonín zůstat podobný venkovu?“

Obr. 2: Přiřazování charakteristik ke znázorněné krajině
Dostupné z: https://historylab.cz/cviceni/je-slavonin-mesto-nebo-venkov#je-slavonin-mesto-nebo-venkov-4

Proč tuto aktivitu využít ve výuce zeměpisu?

Aktivita dle nás dobře naplňuje očekávaný výstup Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisejí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel. Ve cvičení se žáci setkají s proměnou lidského sídla na příkladu Slavonína, změnou jeho funkce a také si uvědomí rozdíl mezi venkovem a městem. Zároveň žáci pracují s určitým typem zdrojů, s pomocí nichž docházejí k vlastním závěrům. Stejně tak může být pro žáky přitažlivá práce s touto webovou aplikací.

Poznámka: Na stejné bázi je založeno i další historylabové cvičení „Je Zličín město nebo venkov?“, které můžete najít na tomto odkazu.

Odkaz na cvičení v HistoryLab.cz zde


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BONUSOVÝ OBSAH