Co můžu zjistit o Kataru?

Publikoval(a) Petr Bárta dne

V tomto článku vám představíme výukovou hodinu o Kataru, jakožto modelovém příkladu státu Blízkého (resp. Středního) východu, který zbohatl díky nerostnému bohatství. Hodina je zároveň směřována na využívání různých informačních zdrojů – fotografie, graf, atlas, video, s pomocí kterých by žáci měli prakticky samostatně vytvořit charakteristiku daného státu.

Jak na to?

V příloze najdete powerpointovou prezentaci, která vám bude při této aktivitě jakýmsi průvodcem – jsou zde vloženy materiály (snímky, klimadiagram), zadání pro žáky, shrnující otázky a příp. doplňující obrazový materiál. Dále v příloze najdete také myšlenkovou mapu na Katar (žáci si samozřejmě můžou vytvořit mapu sami do sešitu) a také odkazy na videa a článek.

Základním zadáním pro žáky je tedy vytvořit komplexní myšlenkovou mapu, navíc můžete ještě nechat žáky rozlišovat velmi důležité a méně důležité informace (či zajímavosti) tím, že je informace necháte zapisovat různě velkým písmem.

Jedná se o poměrně náročnou hodinu – nejen pro žáky, kteří musí být neustále v pozoru a hledat nebo zachytávat informace, utřiďovat je a zestručňovat do myšlenkové mapy, ale také pro učitele – především z hlediska time managementu. Doporučuji opravdu dodržovat časové limity tak, jak jsou přibližně uvedeny v prezentaci tak, abyste stihli ještě společné shrnutí informací o Kataru, příp. i reflexi aktivity nebo sebereflexi práce žáků.

Obr. 1: Letecký pohled na hlavní město Kataru Dauhá
Zdroj: https://www.expedia.co.in/Doha.dx1048

Aktivizace

Jako úvodní aktivizaci žáků jsem zvolil srovnávací snímky měst Dubaje a Rijádu, na nichž by se žáci měli „rozcvičit“. Cílem je rozklíčovat, co snímky ukazují, co se změnilo, jak a proč (co způsobilo tak náhlou změnu). Nepochybně žáci dojdou k tomu, že za to může ropa a zemní plyn, které tvoří hlavní podíl na zbohatnutí těchto států. Můžete pak s žáky ještě pomocí přehledné grafiky z howmuch.net analyzovat velikost zásob ropy u jednotlivých států a zaměřit se na státy Blízkého východu, tím pádem i na Katar.

Obr. 2: Srovnávací snímek Dubaje před a po
Zdroj: https://twitter.com/emirates/status/818835648174034944/photo/1

Katar – snímek, klimadiagram a atlas

Nyní nastává chvíle, kdy se učitel přesouvá do role průvodce a otěže práce přebírají žáci. Představte žákům zadání a cíl hodiny. Doporučuji nechat žáky pracovat ve dvojicích, protože si spolu snáze rekonstruují informace, které zvládli zachytit ve videích. Navíc tím podpoříte i diskuzi o poměrně kontroverzních tématech mezi dvojicemi žáků. U každého zdroje informací nechte žákům čas na zapsání postřehů (přibližně dle časů v prezentaci). Po každém zdroji doporučuji udělat společné shrnutí toho, co si zapsali a případné doplnění podstatných informací.

Jako první tedy žáci analyzují srovnávací snímek hlavního města Dauhá, z kterého by měli získat určité informace (např. rychlý růst města, moderní, mrakodrapy, u pobřeží, v poušti…). Následuje analýza klimadiagramu k Dauhá, jež jim prozradí informace o přírodních podmínkách dané oblasti.

Poté žáci mají volný čas na zjištění informací, které je ke Kataru zajímají s pomocí online atlasu. Zde se určitě zájem žáků o to, co chtějí zjistit, bude rozcházet. Proto rozhodně doporučuji udělat shrnutí toho, co zjistili. Zároveň můžete žákům nechat k dispozici PC s online atlasem k tomu, aby mohli např. ověřit či zjistit další informace po shlédnutí videí.

Videa o Kataru

Jako další jsem využil necelé tří minutové úvodní video z článku od Seznam Zprávy. Video ukazuje obrázek hlavního města Dauhá a uvádí poměrně zajímavé informace (bohatství, cizinci, autokratický režim, perfektně fungující infrastruktura, tržiště, společnost aj.)

Druhé video dostupné na ČT Edu dále přibližuje pohled na novodobé otroctví a souvislosti s výstavbou stadionů na tehdy připravované MS ve fotbale v roce 2022. Žáky toto téma dost zaujalo a stojí za to se mu věnovat, případně nechat prostor i pro krátkou diskuzi nad tímto tématem. Není ani třeba pouštět celé video (postačí do 4:55).

Obr. 3: Zahraniční dělníci na stavbě stadionu pro MS ve fotbalu 2022
Zdroj: https://www.npr.org/sections/parallels/2013/12/23/256599114/as-world-cup-looms-qatars-migrant-worker-system-faces-scrutiny

Shrnutí

Ke shrnutí informací můžete využít opět slajd v prezentaci, kde mají žáci za úkol vybrat z myšlenkové mapy 5 klíčových informací o Kataru – můžete jim dát čas si je podtrhnout. Dále pak slajd obsahuje 7 shrnujících a částečně i problémových otázek, které byste měli stihnout si společně zodpovědět. Na celé shrnutí byste si měli ušetřit z hodiny cca 8-10 minut.

Pokud vám zbude čas, můžete ještě projít s žáky a okomentovat si obrazový materiál v prezentaci, nebo využít času k reflexi aktivity/sebereflexi práce žáků.

Doporučení

Doporučuji říct žákům, aby během videa nezapisovali informace do myšlenkové mapy a naopak vnímali jak zvuk, tak i obraz, protože tak získají více informací – kvůli tomu je pak dobré nechat žáky pracovat ve dvojici při rekonstrukci informací.

Video o novodobém otroctví můžete využít i jako podklad pro diskuzi v další hodině, či se mu můžete věnovat i v rámci migrace.

Je také ideální, pokud této hodině předcházelo alespoň stručné seznámení se s oblastí Blízkého východu a fyzicko- a socioekonomickými poměry oblasti.

Přílohy

Prezentace PowerPoint – Co můžu zjistit o Kataru?

Myšlenková mapa – Katar

Seznam článek + video

Video ČT Edu


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BONUSOVÝ OBSAH