Zapojení orientačního běhu do terénní výuky

Publikoval(a) Martin Jelínek dne

Orientační běh je sport, který nejspíše znáte. Jeho podstatou je propojení pohybu a orientace v neznámém terénu. Pokud to přeneseme do výuky, tak můžeme říct, že orientační běh propojuje tělesnou výchovu a zeměpis. U obou zmíněných předmětů najdeme v RVP ZV závazné výstupy, které lze naplňovat pomocí zařazení orientačního běhu do výuky. Jedná se o tyto závazné výstupy:

 • Z-9-1-02 používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou
  terminologii
 • Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu
 • Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje
  v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných událostech
 • TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť,
  přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
  činnost
 • TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové
  dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech

Jak lze zařadit orientační běh do výuky?

Nemáte ve škole vybavení pro orientační běh? To vůbec nevadí. V Česku je totiž spousta tzv. areálů pevných kontrol, které lze ve výuce využít. Stačí se tedy podívat na web – https://zacitorientak.cz/, kde zvolíme „chci ho zkusit“ a podle naší polohy dáme vyhledat nejbližší areály pevných kontrol. Tyto areály jsou volně přístupné a najdeme jich v Česku již více než 40. Každý z nich je unikátní a to nejen prostředím, ale též různým značením kontrol. Některé areály je mají umístěné na ptačích budkách, jiné zase využívají dřevěných kůlů. Na začátku každého z těchto areálů najdeme informační tabuli, která daný orientační běh popisuje.

Pokud tedy máte areál pevných kontrol v blízkosti školy, je určitě vhodné jej používat k nácviku orientace a práce s mapou. Jakmile si vyberete areál, můžete si pro něj stáhnout a následně vytisknout mapu buď na již zmiňovaném webu https://zacitorientak.cz/, nebo je možné mapu získat v blízkém infocentru.

Video popisující areály pevných kontrol

Co když nemáme u školy areál pevných kontrol?

Pokud takový areál v blízkosti školy nemáte, nic se neděje. Krom areálů pevných kontrol existují i tzv. výukové mapy, které najdete také na již zmíněném webu https://zacitorientak.cz/. Jsou to mapy oblastí po celé republice, které jsou vytvořeny pro využití na orientační běh. Stačí si tedy do školy koupit nějakou sadu kontrol, v daném areálu je rozmístit, poté je zakreslit do mapy a můžete vyrazit.

Rozmístění areálů výukových map v Česku

Co když v okolí školy nemáme areál pevných kontrol ani areál zaznamenaný ve výukové mapě?

Pro orientační běh lze samozřejmě využít i jakoukoliv jinou dostupnou mapu. Kromě dostupných map si mohou žáci nejprve mapu sami vytvořit. Lze tedy nejprve zařadit do výuky tvorbu mapy (např. nějakého parku, který je blízký škole) a poté mapu využít i pro orientační běh. Tipy, jak vytvořit mapu ve výuce, můžete najít např. v našem článku – Tipy pro tvorbu ručně malované mapy ve výuce.

Rady a tipy

Při využívání areálů pevných kontrol není problém využít například jen část orientačního běhu ve výuce (například jen první 4 kontroly), protože trasy mají většinou několik kilometrů. Já osobně doporučuji minimálně ze začátku žáky posílat ve dvoučlenných či tříčlenných skupinách. V ideálním případě by také každá skupina měla u sebe mít telefon s číslem na učitele a aplikací mapy.cz, která je buď dokáže navigovat zpět na start, či zjistit aktuální polohu.

Pasáž ze #4 dílu podcastu Zachraň Zeměpis, kde doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. mluví o využití orientačního běhu ve výuce zeměpisu

Videa, které lze využít ve výuce před zařazením orientačního běhu

Video popisující orientační běh
Popis práce s buzolou při orientačním běhu

Odkaz na web „Začít orienťák“ – https://zacitorientak.cz/


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BONUSOVÝ OBSAH