Tipy pro tvorbu ručně malované mapy ve výuce

Publikoval(a) Martin Jelínek dne

Dle mého názoru je vždy lepší si danou činnost přímo zkusit, než se o ní jen učit. Z tohoto důvodu do tematické celku kartografie zařazuji i tvorbu ručně malované mapy. Na škole, kde učím, je toto učivo zařazeno dle ŠVP do 6. ročníku. Dle výzkumu, který realizovali Knecht a Hofmann (2013), bylo toto učivo na všech zkoumaných školách zařazeno v 6. ročníku, takže tomu tak bude pravděpodobně i u vás.

Úvod

Nejprve je třeba seznámit žáky s tím, co by měla mapa obsahovat. Já osobně po vysvětlení dávám žákům ještě „tahák“, který můžete vidět níže, aby tak pro ně byla tvorba mapy snazší.

Tahák pro tvorbu mapy

Výběr místa pro mapování a tvorba mapy

Dle mého názoru je ideální využít místa v okolí školy, které žáci dobře znají. Já pro tvorbu mapy využívám dopravního hřiště, které máme v areálu školy. Pokud však takové místo nemáte, lze využít i místo smyšlené samozřejmě.

Na začátku tvorby mapy je třeba žáky upozornit na to, aby si promysleli orientaci mapového pole a jeho rozvržení tak, aby se jim vešlo na jejich list papíru. Tvorbu mapy s žáky realizuji přímo v terénu, kdy s sebou beru vždy několik měřících pásem, aby žáci mohli vypočítat měřítko mapy. Krom samotné tvorby mapy si tak žáci i procvičí práci s měřítkem.

Hodnocení vytvořené mapy

Pro hodnocení tvorby mapy využívám kombinaci kriteriálního hodnocení a sebehodnocení, přičemž tabulku s kritérii mají žáci u sebe již od začátku práce. Po dokončení mapy žáci zaškrtávají zda mají kritérium splněné zcela, s drobnou chybou, z poloviny, či ho nesplnili. Pokud si nejsou jisti, tak se poradí se spolužákem. Následně sečtou své body a udělí si dle nich známku.

Tabulka pro kriteriální hodnocení

Samozřejmě lze využít i jiné způsoby hodnocení žáků. Žáci si například mohou svoji vytvořenou mapu zkontrolovat dle schématu, které vytvořil Daniel Vrbík v roce 2015.

Schéma „Použijte po dokončení mapy“ – autor Daniel Vrbík

Zdroje:

KNECHT, P., HOFMANN, E. (2013): K problému řazení geografického učiva ve školních vzdělávacích programech. Informace ČGS, 32, č. 2, s. 13–25.

VOŽENÍLEK V. (2002) Zásady tvorby mapových výstupů. Ostrava: Univerzita Palackého Olomouc, 42 s.

Přílohy:


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BONUSOVÝ OBSAH