Vodní toky Česka s využitím webové mapy

Publikoval(a) Martin Jelínek dne

Přemýšlíte, jak ve výuce pojmout téma vodstvo Česka? Pak je pro vás ideálním materiál, který vznikl v rámci projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti. Jak už název projektu napovídá, propojuje se v něm výuka zeměpisu a využití moderních technologií ve výuce. Materiál je navržen na dvě vyučovací hodiny (2×45 minut). Hlavní výhody tohoto materiálu jsou podle nás skvěle zpracovaná metodika, detailní návod pro učitele jak s materiálem pracovat (+ video návod), návod pro žáky, pracovní list pro žáky a správné řešení pracovního listu. Navíc pracovní list pro žáky obsahuje i prostor pro sebehodnocení žáků a rozšiřující úlohy pro nadané žáky.

Anotace:

Vzdělávacím cílem hodiny je získání dovednosti geograficky charakterizovat vybraný vodní tok na příkladu Labe s jeho nejvýznamnějším přítokem Vltavou. Žák se učí vyhledávat informace o řece Labi, organizovat je do tabulek pracovního listu a z nich vytvářet nový obsah webové mapy v prostředí aplikace Google Moje mapy, neboli Google My Maps. (O zmíněné aplikaci si můžete přečíst článek – https://zachranzemepis.cz/google-my-maps-moje-mapy/)

Navržená hodina je vhodná pro tematický celek vodstvo ČR s významným přesahem do tématu Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Hlavní rozvíjenou digitální kompetencí bude správa dat, informací a obsahu.


Žáci s využitím pracovního návodu získají základní geografické charakteristiky Labe. V prostředí Google Moje mapy se naučí vytvářet obsah a jeho symbologii (legendu). Do webové mapy postupně označí významné charakteristiky, určí a označí vybraná významná místa na Labi (města na soutocích, dopravní stavby, vodní nádrže, jiné významné krajinné celky apod.). Žáci zjistí vybrané charakteristiky vodních nádrží na řekách Labi a Vltavě a porovná je (dle velikosti, nadmořské výšky). K organizaci dat používá různé grafické postupy. Získají základní povědomí o významu soutoků velkých řek pro vznik měst. Práce s webovou mapou bude rozvíjet žákovy dovednosti z oblasti čtení a tvorby mapy.

Odkazy na stažení jednotlivých částí:
 • Metodika pro učitele – ke stažení v pdf zde.
 • Návod pro učitele – ke stažení v pdf zde, nebo v Google dokumentech zde.
 • Pracovní list – ke stažení v pdf zde, nebo v Google dokumentech zde.
 • Návod pro žáky – ke stažení v pdf zde, nebo v Google dokumentech zde.
 • Video návod pro práci s Google Moje MapyYouTube, nebo ke stažení zde.
 • Kompletní materiál ke stažení přímo na webu projektuzde.
Pomůcky:
 • V případě potřeby demonstrace bude vyučující potřebovat: HW (počítač, interaktivní tabule, projektor), připojení k internetu, webový prohlížeč, účet na Google. Hodina je koncipována jako samostatná práce žáků, tudíž vybavení pro vyučujícího není nutné.
 • Počítač, připravený pracovní list, připojení na internet, Google účet, webový prohlížeč. Počítač lze nahradit tabletem.
Rady a tipy:
 • Pro plnou realizaci je třeba, aby žáci měli svoje Google účty. Návrh aktivity lze samozřejmě upravit a realizovat ji i bez Google účtu a práce s Google Moje Mapy, což by však podle našeho mínění byla škoda. Pokud žáci ve vaší škole Google účty nemají, doporučujeme kontaktovat školního správce sítě, či učitele informatiky a založit Google účty pro celou vzdělávací instituci prostřednictvím služby G-Suite (pro školy je tato možnost zdarma).
 • Pokud budete využívat Google Moje Mapy poprvé, je dobré s žáky práci v této aplikaci vyzkoušet před samotnou realizací aktivity na nějakém jednoduchém úkolu (např. vyznačit významné budovy v obci nebo okolí školy).
 • Tvůrci uvádí, že je v kompetenci každého vyučujícího pracovní list upravit dle schopností a dovedností každé třídy, či každého žáka. Vyučující může zařadit do výuky celý pracovní list nebo si vybrat jen určitý krok. Pozor však na to, že v případě krácení pracovního listu – ať už z důvodů časových, či kvůli uzpůsobení pracovního listu méně zdatným žákům, si je třeba důkladně promyslet, jaké kompetence chcete rozvíjet. Úkoly v některých odděleních nerozvíjí všechny kompetence.

Autoři materiálu jsou – Jiří Šmída, Vojtěch Blažek, Alena Krebsová, Darina Mísařová, Adam Pátek.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BONUSOVÝ OBSAH