Vyrobte si v hodině 3D kartodiagram

Publikoval(a) Martin Jelínek dne

Mapy jsou, jak jistě uznáte, neodmyslitelnou součástí výuky zeměpisu a je s nimi spojeno téměř každé téma ve výuce tohoto předmětu. Nutno však říci, že mapy nejsou součástí pouze zeměpisu, ale jak zmiňuje Havelková a Hanus (2014), mapy se stávají čím dál tím důležitějším zdrojem informací, které zasahují do spousty dalších předmětů, jako např. do dějepisu, biologie, či výchovy k občanství.

V dnešní době je zeměpis stále méně zaměřený na faktografické znalosti, důraz se klade spíše na rozvoj kompetencí. Jednou z klíčových kompetencí je „kompetence k učení“, která přímo odkazuje k tomu, že žák je na konci základního vzdělání schopen pracovat s informacemi. Pokud mluvíme o informacích, tak nás samozřejmě v první řadě napadnou textové materiály, nicméně jak uvádí Havelková a Hanus (2014), v současnosti se do popředí stále více dostávají nejrůznější grafické materiály, jako jsou například fotografie, kresby, schémata či právě mapy.

Zvláště pak kartodiagramy, jejichž součástí jsou grafy, jsou například v médiích velmi často využívány, a pro žáky je velmi užitečné naučit se v těchto mapách číst. Kartodiagramy známe hlavně ve 2D podobě, nicméně dnes tu popíši, jak si v hodině vytvořit 3D kartodiagram.

Ukázka vytvořených kartodiagramů

Pro jaké téma lze 3D kartodiagram využít?

Kartodiagramy jsou využívány pro znázornění nejrůznějších statistických dat, stejně je tomu i s touto aktivitou, kterou lze využít v jakékoliv části regionální geografie světa. Je tedy nutné vymezit si region, pro který aktivitu využijete a následně data, která budou kartodiagramem znázorněna. Já osobně využívám kombinaci dat, kdy všechny skupiny ve třídě vytváří kartodiagram pro jeden region s využitím různých dat, a po vytvoření kartodiagramů data porovnáváme a diskutujme o nich. Například pro region Jižní Amerika to můžou být následující data: počet obyvatel, HDP, střední délka života a životní úroveň dle indexu HDI.

Co budete k výrobě kartodiagramu potřebovat?

 • jeden balíček špaget
 • pravítko pro každou skupinu
 • papíry velikosti A3 (či vytisknuté podkladové mapy) a tvrdé papíry velikosti A4 (na vytvoření vlajek států, pokud nejsou předem vytištěny)
 • vytisknuté vlajky států (možnost zadat úkol, že je žáci vyhledají na internetu a následně nakreslí)
 • izolepu, nebo lepidlo
 • plastelínu
 • nůžky
 • psací potřeby a pastelky
 • školní atlas, či například tablet připojený k internetu pro získávání dat

Postup

Co je nutné připravit před výukou?

 • výběr regionu
 • výběr dat, která budou kartodiagramy zobrazovat
 • připravení dat, či zdrojů odkud budou data čerpána (školní atlas, předem připravené tabulky, internet)
 • určení měřítka pro jednotlivá data (např. při využití počtu obyvatel ve státě určit, že 1 milion obyvatel = 1 cm špagety)
 • zajištění nutných pomůcek

Postup ve výuce

 1. Nejprve je třeba žáky rozdělit do skupin.
 2. Do každé skupiny rozdejte pomůcky, které jsou napsány výše.
 3. Pokud žáci dostanou vytištěnou podkladovou mapu, tak tento bod přeskočte. V případě, že žáci nedostanou podkladovou mapu, tak si ji vytvoří na papír A3.
 4. V případě, že žáci budou vyrábět vlajky, tak vyhledávají a vytváří vlajky (já využívám rozměr 3×5 cm). Pokud vlajky dostanou vytištěné, tak tento bod přeskočte.
 5. Dle měřítka žáci vypočítají délku špagety, tzn. například pokud se bude jednat o počet obyvatel a měřítko bude určeno 1 milion obyvatel = 1 cm, tak žák spočítá, jak dlouhá bude špageta pro jeho stát.
 6. Na špagetu připevní připravenou vlajku, která může být z druhé strany doplněna číselnou hodnotou či názvem státu.
 7. Dle vypočítaných hodnot žáci odstřihnou špagetu (pozor je nutné nechat 3 cm navíc na vlajku).
 8. Následně umístí pomocí plastelíny do podkladové mapy (ideálně do středu území státu).

Ukázka možných dat k využití

Využité zdroje: HAVELKOVÁ, L., HANUS, M. (2014): VÝZNAM ROZVOJE MAPOVÝCH DOVEDNOSTÍ VE VÝUCE. GEOGRAFICKÉ ROZHLEDY, 24(3), 14


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BONUSOVÝ OBSAH