Zeměpis a počítač – webináře z Technické univerzity v Liberci

Publikoval(a) Zachraň Zeměpis dne

Na Technické univerzitě v Liberci vznikl na jaře roku 2020 seriál sedmi webinářů na společné téma „počítač a zeměpis“, který v listopadu doplnil díl 8. Myslíme, že pokud se zajímáte o propojení počítačů a moderních technologiií s výukou zeměpisu, tak jsou tyto webináře přímo pro vás. Níže najdete vždy krátkou anotaci webináře, kterou pro vás připravil organizátor Jiří Šmída, a odkaz na webinář na YouTube. Na závěr se hodí snad jen říct, že za tým zachranzemepis.cz můžeme tyto webináře velmi doporučit a děkujeme Jiřímu Šmídovi a všem zúčastněným za jejich realizaci.

1. Webové mapy jako učitelův pomocník

Naši žáci se musí dozvědět, kam na internetu mířit za geografickými daty, informacemi a radami. Webové mapy jsou dostupné široce (na různých platformách, tedy i telefonech a tabletech využitelných jako pomůcka ve třídě i v terénu) a zdarma. Jejich existence je žákům známá. Ale chybí jim dovednosti pro plné využití potenciálu, tedy ovládání nástrojů, které webové mapy přejímají z metod používaných v geografických informačních systémech. Ve webináři ukazujeme, jak formulovat krátké úlohy, které mohou přerůst v celé školní projekty. Příkladem jsou dvě v Česku nejrozšířenější webové mapy Mapy.cz a Google Mapy.

2. Geoformuláře ve výuce

Do témat geografického vzdělávání (v zeměpise) patří geografická data, jejich zdroje a metody jejich získávání. Dotazníky a formuláře jsou důležitou metodou geografické práce. V kombinaci s chytrým telefonem nebo tabletem (nebo počítačem) můžeme připravit dotazník, ve kterém se budeme ptát na místa v našem okolí a sbírat o nich informace. Pojem geoformulář je tedy spojením obyčejného formuláře a mapy. Ve webináři prezentujeme software ArcGIS Survey123, tipy a triky jak jej použít a také cestu, jak jej pro svou výuku může učitel (zdarma) získat.

3. Příběhové mapy dobývají školní lavice

Příběhové mapy (ang. Story maps) jsou metodou a formou webové prezentace, která nabízí snadné prolnutí výkladu s geografickým prostorem prezentovaným v mapě. Nástroj pro tvorbu příběhových map vyvinula společnost Esri a je volně použitelný (bez omezení a v plné verzi pro všechny školy v EU v rámci licence AGOL). Příběhová mapa má široké použití ve vzdělávání: jako příprava učitele na výklad prolnutý interaktivními mapami, jako celá učebnice, nebo jako samostatná úloha ve třídě, doma, pro terénní výuku. Ve webináři krátce nabízíme další didaktické pohledy, ale především živé ukázky, které mohou být inspirací.

4. Příběhové mapy a jak na ně

Pokračování webináře Jak na příběhové mapy věnovaný dalším a hlubším didaktickým souvislostem vám poradí, jak je uvést do výuky a dají další rady, na co nezapomínat, aby mohly zafungovat jako pomůcka geografického a digitálního vzdělávání žáků. Ve webináři ukážeme základní postupy tvorby příběhové mapy, jejichž znalost vám dovolí ve stejný den, kdy návod shlédnete, vytvořit svou vlastní a první příběhovou mapu.

5. GeoInquiries: krátké geo-úlohy a jak na ně!

Geoinquiries jsou krátké geografické úlohy vhodné pro jednu hodinu zeměpisu, jejichž celou databanku tvoří tým didaktiků a odborníků na geografické informační systémy společnosti Esri. Společným znakem úloh jsou interaktivní veřejně dostupné mapy, jejichž obsah je zaměřen na vzdělávání. Ve webináři tuto sbírku představujeme, ukazujeme i postupy úpravy předpřipravených map (včetně možností překladu z angličtiny do češtiny) a věnujeme se i didaktickým aspektům jejich používání. Konkrétní příklad na téma klimatické změny ukazujeme upravený do českého jazyka se změnami vhodnými pro české kurikulum.

6. Geografie teď! Aktuální data o tom, co se děje ve světě

Časová data jsou data, která máme pro vybraný jev nashromážděné v delší časovém úseku. Z geografických příkladů jsou nejznámější data o počasí a klimatu, změnách krajiny nebo data o šíření nemocí. Ve webináře poukazujeme na vzdělávací potenciál webových map, které geografická časová data veřejnosti ukazují, a ze kterých může učitel vytvořit kvalitní vzdělávací pomůcku. V praktických ukázkách používáme např. nástroj Google Timelapse (vhodný pro demonstraci rostoucích měst, tajících ledovců), Flightradar24 pro dopravní témata a také příklad pro aktuální epidemiologické téma COVID19. Nechybí konkrétní rady, jak při zapojování časových dat a webových map do výuky postupovat.

7. Data v/z terénu. Digitální technologie a terénní využívání

Terénní výuku chápeme jako nenahraditelnou metodu a formu geografického vzdělávání, do které je možné a vhodné zahrnout digitální nástroje v roli vzdělávací pomůcky. Webinář v této roli prezentuje digitální náčrtníky využívané často ve třídách a v papírové podobě, ale rovněž uplatnitelné v digitální formě (v tabletech) a přímo v terénu. Dále nabízí inspiraci v podobě terénní úlohy zahrnující sběr dat v průběhu vycházky (téma krajina a čeho si v ní všímat). A nakonec představuje příklady volně dostupných aplikací do chytrých telefonů (a tabletů) se vzdělávacím potenciálem. Vše je provázeno upozorněním na didaktické aspekty, které jsou důležité pro správné začlenění do výuky a sledování vzdělávacích cílů výuky.

8. 3D tisk a zeměpis. Aneb vytiskni si krajinu kolem školy.

První díl (pod)zimního pokračování webinářů na téma digitální nástroje a kompetence v zeměpisu, tentokrát diskutující potenciál 3D tisku pro učitele zeměpisu. Ve webináři se dozvíte o možnostech tvorby výukových pomůcek, kde a jak jejich poklady získat a jak pro tisk vašeho prvního modelu (například Sněžky) postupovat. Diskutujeme také didaktické aspekty, tedy jaké místo mohou výstupy 3D tisku v hodinách zeměpisu získat a s jakými úskalími se ještě budeme potýkat.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BONUSOVÝ OBSAH