Od deště k prameni – geografický pokus

Publikoval(a) Zachraň Zeměpis dne

Pokud chcete zařadit do své výuky školní pokus, máme pro Vás skvělý návrh. Tento příspěvek vychází z webináře s názvem Školní geografický pokus prakticky: krok za krokem, jehož autory jsou Michaela Svojanovská a Petr Knecht, přičemž vychází přímo z diplomové práce Michaely Svojanovské.

Autorka v rámci své diplomové práce přeložila a vyzkoušela v praxi pokus, který je zaměřen na výuku hydrologie. Žáci v jeho průběhu například zjistí, jak vzniká pramen, podzemní voda a mnoho dalšího.

V příloze článku naleznete všechny materiály, které jsou ve webináři zmíněny. Konkrétně jde o metodiku, pracovní list a test. Jedná se tedy o komplexní materiál, který lze rovnou využít ve výuce. Přiložený webinář vznikl v rámci projektu SYPO.

Ukázka pokusu v rámci webináře

Anotace webináře:

Cílem webináře je poskytnout učitelům inspiraci k zatraktivnění výuky zeměpisu. Nejprve z pohledu učitelů zeměpisu představíme různé možnosti, jak začlenit školní geografické pokusy do výuky. Poté popíšeme krok za krokem školní pokus nazvaný „Od deště ke prameni“ převzatý se svolením autorů z webového portálu Earth Learning Idea (www.earthlearningidea.com). Jde o pokus, v němž žáci mají možnost hlouběji porozumět následujícím jevům v krajině: tvorba podzemních vod, vznik pramene, princip studny, znečištění podzemních vod a ochrana vodních zdrojů. V průběhu webináře ukážeme všechny potřebné pomůcky a materiály. Účastníkům webináře dáme k dispozici metodickou příručku upravenou pro potřeby českých učitelů a soubor pracovních listů určených pro žáky vč. závěrečného souhrnného testu. Pracovní listy provází žáky jednotlivými kroky celého pokusu. Žáci si do pracovních listů mohou formulovat své hypotézy a zaznamenávat odpovědi na položené otázky. Pokus jsme úspěšně vyzkoušeli v praktické výuce. Jsme přesvědčeni, že každý učitel, který se webináře zúčastní, bude schopen uskutečnit školní geografický pokus „Od deště ke prameni“ také ve své třídě.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BONUSOVÝ OBSAH