Earth Space Lab – aplikace pro výuku tématu „Země jako vesmírné těleso“

Publikoval(a) Václav Černík dne

Jak srozumitelně vysvětlit problematiku ročních období, slunečního času, zatmění, měsíčních fází apod. není pro učitele snadné. Při výuce tématu „Země ve vesmíru“ lze pro větší názornost využít internetovou aplikaci Earth Space Lab, která obsahuje (nejen) interaktivní 3D animace.

Aplikace se skládá z jednotlivých částí (témat), které je možné využívat samostatně, nezávisle na sobě. Tyto části zobrazují formou interaktivních 3D animací nebo pomocí mapy jevy a situace ve vesmíru, které se těžko dají vysvětlit a znázornit v běžné učebnici. Žák není pouhým pozorovatelem, ale díky interaktivitě si může scénu různě natáčet a nastavovat parametry, díky čemuž může dané téma lépe pochopit. U jednotlivých částí jsou také k dispozici otázky a úkoly pro žáky, které mohou učitelům pomoci při přípravě výuky.

Aplikace je dostupná zdarma bez jakékoliv registrace nebo instalace přímo z webového prohlížeče na adrese http://www.earthspacelab.com/cs.

Vybrané části pro ukázku

Vzdálenosti a rozměry

Dokážete si správně představit, jak jsou od sebe vzdálené planety a jaké mají rozměry? Vyzkoušejte mapovou aplikaci, která vám tyto obrovské vzdálenosti a rozměry představí ve známém prostředí.

Obrovské střední vzdálenosti planet od Slunce a vůči nim malé rozměry jsou pro žáky velmi těžko představitelné. Pro názornější výuku se využívá převedení vzdáleností do známého, pro žáka blízkého, prostředí. V mapové aplikaci je možné zvolit jakoukoliv trasu (např. z domu do školy) a v rámci této trasy si virtuálně vytvořit tzv. sluneční stezku – v koncových bodech trasy jsou Slunce a Neptun, poloha ostatních planet je přepočítaná dle jejich střední vzdálenosti od Slunce. K dispozici jsou také informace o přepočítané velikosti Slunce a planet v měřítku daném zvolenou trasou.

Roční období

Čím jsou způsobena roční období? Jak vysoko je nad obzorem slunce v průběhu roku v různých zeměpisných šířkách? A jak by se situace změnila, když by zemská osa měla jiný sklon?

Tato část umožňuje nejen pochopení souvislosti pohybu Země okolo Slunce spolu s ročními obdobími a výškou slunce nad obzorem. Velmi zajímavá je možnost úpravy sklonu zemské osy, díky čemuž je možné zcela změnit chod ročních období na Zemi – a především lépe pochopit souvislost ročních období se sklonem zemské osy.

Sluneční čas

Dokážete vysvětlit, co to je sluneční čas a od čeho se odvozuje? Jaká je délka světlého dne na různých místech na Zemi?

Tato část je jedinečná v možnosti znázornění pohybu slunce po obloze v různých místech na Zemi v různou roční dobu. Díky tomu je možné si názorně představit např. (pro nás středoevropany nezvyklý) pohyb slunce během polárního dne, kdy slunce nezapadne pod rovinu obzoru.

Aplikace a související aktivity

Autorovým záměrem je aplikaci dále rozvíjet. Jakékoliv připomínky k aplikaci a jednotlivým učebním objektům můžete posílat na e-mail vaclav@cernik.name

Pokud se chcete být informováni o novinkách a souvisejících aktivitách, jako jsou např. tematické Kahoot kvízy využitelné ve vaší výuce, můžete sledovat účty na sociálních sítích:


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BONUSOVÝ OBSAH