Krajina – obrázková statistika o krajině a jejích proměnách

Publikoval(a) Petr Bárta dne

V tomto článku vám přinášíme krátkou recenzi zajímavého materiálu s názvem „Krajina – obrázková statistika o krajině a jejích proměnách“, který vytvořilo Národní zemědělské muzeum v roce 2021. Materiál v PDF je volně dostupný na jejich stránkách (odkaz naleznete na konci článku). Tištěnou verzi je pak možné objednat na jejich webu za 60 Kč.

K přiblížení publikace využijeme její anotaci, kterou uvádí sami autoři na svém webu.
„Krajina a její proměna, to je jedinečná a fascinující kronika lidstva. Obrázková statistika na téma krajina vám ukáže, že vliv na její formování nemá zdaleka jen příroda a klimatické podmínky. Jsme to především my, lidé. A nejde jen o každodenní činnosti, zda a jak hospodaříme, co stavíme, který kus přírody zabereme. Vliv na trvalé změny krajiny mají především dějinné události, politické, hospodářské či kulturní změny, růst či pohyb populace, změna životního stylu, proměňování vlastnictví. To vše se do vrstev a proměn naší krajiny zapisuje navždy. Obrázková statistika je určena zejména pro děti a žáky základních a středních škol, nicméně nové poznatky tu určitě najdou i dospělí.“

Obr. 1: Ukázka z publikace – kapitola „Krajina ve 20. století“
Zdroj: Krajina. Obrázková statistika o krajině a jejích proměnách

Publikaci tvoří celkem 19 kapitol, jejichž témata, byla nastíněna v již citované anotaci. Každá kapitola je zpracovaná velice přehledně formou infografiky na jedné stránce (viz obrázek), což je samo o sobě dle našeho názoru největším plusem samotné publikace. Vedle přehlednosti infografiky je to také stručnost informací, dobře zpracované a přehledné statistiky a zajímavost údajů, které jsou zde uvedeny.

Kde a jak infografiky využít ve výuce

Sami autoři uvádí, že publikaci ocení žáci základních i středních škol a my můžeme s klidným svědomím jejich slova potvrdit. Publikaci můžete využít při probírání mnoha témat. Velice dobře ji samozřejmě využijete v momentě, kdy se budete věnovat krajině, jejím proměnám v času nebo zásahům člověka krajiny. Stejně dobře je ale možné publikaci využít i v jiných tématech, jako například zemědělství a způsob hospodaření, lesy nebo ochrana krajiny.

Infografiky se skvěle hodí pro samostatnou či skupinovou práci, případně můžete z jednotlivých infografik udělat stanoviště a připravit pro žáky úkoly na stanovištích. Hodí se tedy pro rozmanité způsoby práce, žáci můžou prezentovat svá zjištění v daném tématu, či například vypracovat otázky, které by se vázaly k dané infografice.

Obr. 2: Ukázka z publikace – kapitola „Způsoby využití zemědělských pozemků“
Zdroj: Krajina. Obrázková statistika o krajině a jejích proměnách

Další tipy

Pomocí infografik také můžete navázat na aktivitu, kterou jsme vám představili v minulém článku (Krajina a její typy) a dále se s žáky věnovat změnám v krajině a zásahům člověka do krajiny.

Zároveň bychom vás chtěli upozornit na další publikace a materiály, které Národní zemědělské muzeum pro pedagogy vytvořilo a nadále tvoří. Pro geografy stojí za pozornost především publikace „Voda. Obrázková statistika o tom, proč je voda národním bohatstvím“ a „Půda. Obrázková statistika o tom, co se děje v půdě, a o tom, proč by měla půda být národním bohatstvím“, které vám přiblížíme v některých dalších článcích. Inspirovat se můžete i dalšími materiály, které jsou podobně jako publikace, volně dostupné ve formátu PDF na webu muzea.

Odkaz na stránky Národního zemědělského muzea

Odkaz na publikaci


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BONUSOVÝ OBSAH