Geoskop – Aralské jezero v proměnách času

Publikoval(a) Zachraň Zeměpis dne

V dnešním krátkém článku vám přiblížíme lekci, kterou najdete na portálu Geoskop. Ten si klade za cíl přinést takové výukové prostředí, které pomůže žákům chápat svět kolem sebe v souvislostech a širších prostorových i časových vazbách. Geoskop přináší prostředí pro tvořivou a přemýšlivou práci žáků. Ukazuje, že na řadu otázek neexistuje jen jedna univerzální odpověď. Žáci tak atraktivní a hravou formou získají nejen tvrdé znalosti, ale především si osvojí dovednosti a principy geografického, historického a environmentálního myšlení. Proto, abyste námět do výuky mohli naplno využít je nutné se na portálu registrovat. Pozor na to, že schválení registrace může trvat i několik dní.

Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/AralSea1989_2014.jpg

Popis přípravy – Geoskop – Aralské jezero v proměnách času

Od svého vzniku člověk neustále mění své okolí a tím i celé regiony, Zemi a život na ní. Pojďme společně prozkoumat jednu z největších ekologických katastrof. Aktivita je naplánována na 45 minut a najdete ji jak ve verzi pro druhý stupeň ZŠ, tak i pro SŠ.

Cíle aktivity:

  • Žák za pomoci série satelitních snímků popíše proměnu Aralského jezera.
  • Žák na satelitním snímku vyznačí oblasti, které v nedávné minulosti zaznamenaly největší změnu.
  • Žák určí příčiny a důsledky vysychání Aralského jezera.
  • Žák navrhne opatření, která by přispěla k řešení daného problému.
  • Žák lokalizuje na mapě střední Asie Aralské jezero, významné státy oblasti a řeky přitékající do jezera.

Průběh aktivity: Aktivitu lze realizovat jako hromadnou, či samostatnou práci. Žáci se v průběhu aktivity podívají na změnu Aralského jezera v průběhu času na snímcích, do snímku následně změnu zaznačí, zamyslí se na příčinami, pracují s mapou a pojmenovávají okolní státy, řeky, jezera a navrhují řešení problému.

Pomůcky: Portál Geoskop (tzn. tablety, či NTB ideálně), případně Školní atlas světa (mapa střední Asie)

Odkaz na aktivitu na portálu Geoskop verze pro ZŠ: https://geoskop.upol.cz/cviceni/aralske-jezero-v-promenach-casu/

Odkaz na aktivitu na portálu Geoskop verze pro SŠ: https://geoskop.upol.cz/cviceni/aralske-jezero-v-promenach-casu-ss/


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BONUSOVÝ OBSAH