intersucho.cz – mapy zaměřené na sucho v Česku

Publikoval(a) Štěpán Míšek dne

Tentokrát vám přinášíme tip na zajímavý web intersucho.cz. Na této stránce je k dispozici mnoho map, které můžete s žáky využít například v tématech zemědělství ČR nebo hydrosféra.

Na webu najdeme mapy, které znázorňují intenzitu sucha, deficit půdní vláhy nebo relativní nasycení půdy. Můžeme zjistit i dopady na lesy a zemědělství, třeba relativní kondici polních plodin a travních porostů. U všech těchto map lze spustit i animaci, která nám ukáže proměnu ve sledovaném období (za poslední 4 týdny, 3 měsíce nebo rok).

Ukázka zobrazující odchylku sucha od obvyklého stavu v období 1961 – 2010 z webu intersucho.cz

Po kliknutí na druhou záložku se nám zobrazí předpovědi. Na 9 dnů dopředu jsou zpracovávány přehledy předpovědi intenzity sucha nebo nasycení půdy. Předpovědi se opírají o 5 předpovědních modelů a jsou denně aktualizovány.

Zpracovány jsou i dlouhodobé prognózy na 2 nebo 6 měsíců. Mapy dlouhodobých prognóz jsou aktualizovány jedenkrát týdně.

Ukázka zobrazuje 10 denní přehled předpovědi relativního nasycení půdy z webu intersucho.cz

Stránka intersucho.cz ukazuje i aktuální situaci v jednotlivých okresech. V modelu můžeme vidět relativní nasycení půdy, intenzitu sucha a to v povrchové vrstvě do 40 cm nebo půdním profilu 0 až 100 cm. Tyto mapy si samozřejmě můžete stáhnout jako obrázek do svého počítače.

Ukázka zobrazující relativní nasycení půdy a intenzitu sucha pro okres Uherské Hradiště z webu intersucho.cz

Web není zaměřen jen na Česko, ale jsou zde i podrobné údaje o suchu na Slovensku a ve střední Evropě, které najdeme v dalších záložkách.

Kdo vytvořil tento web a kde berou data?

Na portálu Intersucho spolupracují tři instituce: Ústav výzkumu globální změny Akademie Věd České republiky (CzechGlobe), Mendelova univerzita v Brně a Státní pozemkový úřad.

Vstupní data pro výpočty poskytuje ČHMÚ, ale kromě toho také expertní zpravodajové z oblasti zemědělství, lesnictví, vinařství, ovocnářství a podobných oblastí, kteří podávají pravidelná týdenní hlášení posuzující aktuální stav sucha a jeho dopadů na úrovni katastrálních území.

Právě v části „Sucho v okresech“ vidíme počet zpravodajů, kteří v uplynulém týdnu podali hlášení o intenzitě sucha. Tito zpravodajové jsou pověřeni Agrární komorou ČR.

Odkaz na web Intersucho: www.intersucho.cz


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BONUSOVÝ OBSAH