Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost v zeměpise? Několik tipů

Publikoval(a) Jiří Starý dne

Je škoda, že pro rozvoj čtenářské gramotnosti nejsou příliš vhodné učebnice zeměpisu. Ve své snaze jít do faktografické šířky na úkor hlubšího ponoru do tématu zůstávají mnohdy banálně povrchní na úkor vrstevnatějšího zpracování. Pro nějakou zajímavější práci s textem se hodí jen v omezené míře. Nehledě na to, že na řadě škol se učí z učebnic zeměpisu starších, než jsou jejich uživatelé. Z toho důvodu je třeba sahat jinde. Naštěstí je kde, neboť texty využitelné v zeměpise jsou všude kolem nás, doslova nás obklopují. Najdeme je například v internetových či tištěných médiích, v encyklopediích či odborných publikacích. Proto každý může tvořit podobné úlohy a aktivity. Při přípravě cvičení se nikdy nebojte výchozí texty zkracovat či jinak upravovat, zohledněte vždy vaší cílovou skupinu. V dnešní době bychom samozřejmě měli vzít v potaz skutečnost, že informace nezískáváme pouze z psaných textů, ale především z různých multimediálních sdělení. To je potřeba zdůraznit, i když na to se tento článek nezaměřuje.

Náměty do hodin
V posledních letech získala značnou popularitu kniha V zajetí geografie od Tima Marshalla. Úryvek z ní jsem postavil do centra jedné vyučovací hodiny. Přiložený pracovní list ukazuje, že s textem lze pracovat vždy trojfázově: existují totiž aktivity před čtením, během čtení a po čtení. Text a zadání tohoto námětu se hodí spíše pro starší žáky, žádoucí je dovysvětlení a pomoc ze strany učitele. Dětem je také dobré připomenout, že pro celkové porozumění a plnění úkolů není nutné znát význam každého slova textu.

Většinou se s textem pracuje tak, že v něm žák něco hledá na základě otázek a úloh. Ověřit si pochopení textu a práci s informacemi lze i obráceně tím způsobem, že žáci vytvářejí otázky, které cílí na různorodé informace z textu. Zároveň bychom žáky měli vést k různým formám smysluplného zvýrazňování či anotování textu, na což se tato aktivita rovněž hodí. V tomto případě je možné také rozebrat strukturu zpravodajského textu a upozornit na to, jak vypadá titulek, perex, citace atp. a rozvinout něco z průřezového tématu mediální výchova.

Občas využijí také svou sbírku měsíčníku Lidé a země a nechávám žáky si v něm jen tak listovat, prohlížet si fotografie a číst. Podobně lze využít jakýkoliv jiný podobný zdroj. V přiloženém pracovním listě se zaměřuji nejen na práci se zdroji, ale také na správné citování použité literatury.

Vyšší zájem o čtenářskou gramotnost odstartoval vcelku obyčejný test na Afriku. Jeho jednu třetinu tvořil úryvek z internetového zpravodajství a několik otázek k němu. Všechny odpovědi bylo možné nalézt v citovaném textu. Řada žáků navzdory mému očekávání snadného zisku bodů selhala. Naučit se znalosti nazpaměť pro některé žáky obvykle představuje menší problém, než je aktivní práce s informacemi a orientace v textu. Nejen na základě toho jsem se začal ve výuce více věnovat posilování práce se zdroji a rozvoji čtenářské gramotnosti.

Závěrem
Stejně jako se děti musejí rozvíjet ve čtení souvislých textů, měly by umět číst v mapách, tabulkách, schématech a diagramech, tedy v takzvaných nelineárních textech. Mnoho námětů na práci s těmito typy zpracování informací najdete i na tomto webu. Důležitost kritické práce s multimediálními sděleními jsem zmínil již výše, ani v tomto případě naštěstí není problém najít v televizi či rozhlase vhodné komunikáty do výuky zeměpisu. Oborovému čtení se věnuje web Čtenářské kluby, v němž najdete návrhy konkrétních lekcí, můžete si také filtrovat naučné texty podle předmětu, k dispozici je i výše zmíněná metodická příručka. Zeměpisná tematika, i když pouze ve své cestopisné podobě, se objevuje také v rámci výchozích textů v příjímacích zkouškách z češtiny, s texty jako s podstatným materiálem pracují i zadání úloh zeměpisné olympiády. A vaše vlastní nápady, náměty, zdroje můžete sdílet třeba v komentářích pod článkem.


1 komentář

Klara · 10. 1. 2024 v 21:34

Web neni Ctenarske kluby ale vystup z projektu Zkoumave cteni od Nove skoly ops. Nova skola se ctenarstvi venuje dlouhodobe.

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BONUSOVÝ OBSAH