Krajina v okolí školy – propojení terénní výuky a moderních technologií

Publikoval(a) Zachraň Zeměpis dne

V rámci projektu na podporu rozvoje digitální gramotnosti vznikl návrh aktivity, která propojuje moderní technologie s terénní výukou. Jedná se o terénní sběr dat prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu, jehož výstupem je vytvořený digitální obsah se začleněnými webovými mapami s využitím metody (šablon) ArcGIS StoryMaps (ArcGIS Mapy s příběhem od firmy Esri) na příkladu zadání prostorové analýzy krajiny v okolí školy.

Téma vede žáky k rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí na místní úrovni. V aktivitě žáci vyplňují formulář, který je zaměřený na významné prvky v krajině okolí školy. Obdobný formulář lze vytvořit pro jakýkoliv jiný jev nacházející se v blízkém okolí školy (např. riziková místa v okolí školy, občanská vybavenost, významné budovy apod.). Žáci při terénní výuce vyhledají konkrétní krajinotvorné prvky, dané místo dokumentují, zdůvodní zařazení do kategorie, kriticky jej zhodnotí a navrhují další péči o daný prvek.

Velkou výhodou je, že materiál je detailně rozpracovaný a poskytuje učiteli podrobný návod na realizaci aktivity, která je navržena na 4×45 minut s tím, že jedna z těchto hodin probíhá v terénu. Autoři doporučují, aby byla aktivita realizována s žáky 8.-9. třídy.

Ukázka ArcGIS StoryMaps

Odkazy na stažení jednotlivých částí:

Je nutné říci, že aktivitu si lze upravit pro své potřeby, a pokud nemáte možnost zapojení technologií, je možné ho realizovat i bez využití ArcGIS StoryMaps. Nicméně dle nás by byla škoda nevyužít ArcGIS StoryMaps a nepropojit zeměpis s moderními technologiemi.

Jak získat ArcGIS Online? Všechny informace naleznete zde.

Autory materiálu jsou – Jiří Šmída, Vojtěch Blažek, Alena Krebsová, Darina Mísařová, Adam Pátek


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BONUSOVÝ OBSAH