Mezinárodní charta geografického vzdělávání

Publikoval(a) Jan Otáhal dne

Tento článek pojednává o Mezinárodní chartě geografického vzdělávání. Ta je pro vědní obor zeměpis velice důležitá, proto ji zařazujeme hned do prvotních článků. Vznik se datuje k srpnu roku 1992, kdy Mezinárodní geografická unie (IGU) podepsala dohodu o založení charty ve Washingtonu.

Dle autorů tohoto webu by měl každý učitel zeměpisu mít povědomí o existenci charty, aby pochopil význam a přínos tohoto vzdělávacího oboru. Dále v ní lze najít informace o směru, kterým by se měl zeměpis vyvíjet a na co by se měl zaměřit.

Mezinárodní charta geografického vzdělávání 1992 (originál v anglickém znění)

Kühnlová, H. (1994): Mezinárodní charta geografického vzdělávání. Geografické rozhledy, 3(5), 137–138.

Text Charty geografického vzdělávání z roku 1992 shrnuje ve svém článku Kühnlová (1994). Článek vyšel v časopise Geografické rozhledy. Charta vznikla za účelem upozornit na vzdělávací význam geografie, který je dle jejich tvůrců nezastupitelný. Je zde uvedena návaznost na deklaraci lidských práv. Dle tvůrců by vzdělávání mělo rozvíjet porozumění, toleranci a přátelství mezi národy, rasami či náboženskými skupinami.

Mezinárodní charta geografického vzdělávání 2016 (originál v anglickém znění)

Aktualizace z roku 2016 potvrzuje myšlenky z předchozích verzí a doplňuje je o nové cíle. Je zde vytvořen akční plán, který v pěti bodech popisuje, jak lze přispět ke zvýšení úrovně geografického vzdělávání.

Kategorie: Články

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BONUSOVÝ OBSAH