(Ne)kvalita učebnic zeměpisu jako důvod vzniku tohoto webu?

Publikoval(a) Jan Otáhal dne

Tento příspěvek je ve srovnání s ostatními lehce netradiční. Rád bych v něm rozepsal svůj názor na problematiku zeměpisných učebnic na českém trhu. 

„Učebnici, tu ani nemusíš otevírat.“ Tuto větu prohlásil na začátku mé praxe provázející učitel. Nutno podotknout, že vyučoval také mne a učebnici si z hodin nepamatuji. To samé platí pro mého učitele na gymnáziu a vlastně i pro mě. Hübelová, Najvarová a Chárová(2008) ve svém výzkumu zkoumaly, jak moc učitelé zeměpisu využívají ve svých hodinách didaktické prostředky. Výsledky ukazují, že učebnice byly použity pouze v 7 z 50 vybraných hodin. Práce s učebnicí zabírala průměrně 0:47 minuty v každé vyučovací hodině. Ukázalo se také, že učebnice slouží pouze jako zdroj informací. Ani v jedné z 50 hodin učitelé nepoužili učebnici jako zdroj učební úlohy, což zní až skoro neskutečně, pokud bereme učebnice jako stále převládající hlavní didaktický prostředek. Otázka zní, proč je tomu tak.

Ve své diplomové práci jsem se věnoval hodnocením učebních úloh ve dvou po sobě vydaných verzích učebnice FRAUS 8. Toto vydavatelství bylo vybráno na základě předešlého výzkumu, který ukázal, že je nejpoužívanější v českých školách. Výsledky ukázaly, že učební úlohy jsou velmi orientovány na fakta. Drtivá většina úloh patří do nižší kognitivní náročnosti, takže žák u odpovědi nemusí příliš přemýšlet. Z výzkumu Gallové a spol. (1978) vyplynulo, že ideální poměr mezi nižší a vyšší kognitivní náročností je 75 % / 25 %. Poměr úloh v učebnicích FRAUS 8 vyšel 91 % / 9 % ve starší verzi z roku 2013 a 85 % / 15 % v novější verzi z roku 2016.

Propojení mezi úlohami a ostatními prvky učebnice vyšlo také negativně. U obou verzí učebnice nebyla většina úloh navázána na žádnou ostatní složku či atlas. Přiložené obrázky, kterých je v učebnicích velké množství, ovšem většinou ve velmi malém formátu, skoro nikdy s úlohami nesouvisí. 

Tato fakta se potvrdila také v práci Palečkové a kol. (2007), která rozebrala výsledky českých žáků v mezinárodním šetření PISA 2006. V učebních úlohách zaměřených na pamětní reprodukci žáci dopadli mnohem lépe, než v úlohách, které byly zaměřeny na bádání, experimentování, práci s daty atd. Zde můžeme vidět, že složení učebních úloh v učebnicích se přenáší do reality v českých školách.

Představme si situaci, kdy učebnice učiteli nabídne komplexní učební úlohy, které jsou navíc navázány na ostatní prvky, jako text nebo fotografie, ze které žáci mohou vyčíst mnoho informací. Pracovní text, se kterým žáci mohou pracovat v hodině, odkaz na zajímavé video či aktivitu. To vše by učitelům neuvěřitelně ulehčilo práci a nemuseli by na každou hodinu hledat alternativní zdroje do výuky. Zde bychom se mohli inspirovat například v USA, přikládám video od vydavatelství McGraw-Hill.

Vydavatelství nejenže vydávají učebnice, ale učitelé i žáci k nim dostanou „učitelské a studentské vzdělávací centrum“. V podstatě z tohoto interaktivního systému můžete řídit celý předmět. Nalezte zde jak mnoho materiálu do výuky, tak také systém známkování apod. 

Problém vidím v tom, že na českém trhu je velké množství soukromých vydavatelů učebnic zeměpisu. Jako záruka kvality slouží doložka MŠMT ČR. Otázka je, zdali je tato doložka skutečně zárukou kvality. Týmy, které tvoří učebnice jsou početně velmi malé ve srovnání s například těmi americkými. Práce na učebnici netvoří jejich hlavní pracovní náplň. Možná by stálo za uvážení vytvořit učebnice pod hlavou MŠMT, které by vytvořilo dostatečně velký tým s dostatkem času a financí pro tvůrce. 

Samozřejmě celý článek je pouze subjektivní pohled na věc. Budeme rádi, pokud nám pošlete své názory na danou problematiku. 

Zdroje:

Gall, M. D., Ward, B. A., Berliner, D. C., Cahen, L. S., Winne, P. H., Elashoff, J. D., & Stanton, G. C. (1978). Effects of questioning techniques and recitation on student learning. American Educational Research Journal15(2), 175-199. 

Hübelová, D., Najvarová, V., & Chárová, D. (2008). Uplatnění didaktických prostředků a médií ve výuce zeměpisu. KNECHT, P.; JANÍK, T. a kol. Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 147-163.

Palečková, J., & KOL, A. (2007). Hlavní zjištění výzkumu PISA 2006. Poradí si žáci s přírodními vědami. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání 

Kategorie: Články

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BONUSOVÝ OBSAH