Pracovní list – Obyvatelstvo ČR

Publikoval(a) Jan Otáhal dne

Vytvořený pracovní list na téma obyvatelstvo ČR je založen na plakátu od Českého statistického úřadu. Plakát zobrazuje věkovou struktura z minulosti, přítomnosti i potencionální vývoj směrem do budoucna. Najdeme zde věkové pyramidy z roku 1950, 1990, 2013, 2050, 2010. K pyramidě z roku 2013 jsou v bublinách popsány jednotlivé fakta, která vedla ke změně vývoje obyvatel. Například silná populace v 70. letech, tzv. ,,Husákovy dětí“.

Ukázka z plakátu, který vytvořil Český statistický úřad

Následně v plakátu nalezneme vývoj počtu obyvatel od roku 1800 do roku 2100. Můžeme vidět, že od roku 1940 populace klesá. S vývojem počtu souvisí tzv. pohyb obyvatelstva, který je zobrazen níže. Zde vidíme měnící se poměr mezi přirozeným a mechanickým pohybem.

V následném grafu je zobrazen vývoj průměrného věku žijících osob s měnící se nadějí dožití při narození pro muže a ženy. Věková struktura je zobrazena v letech 2013, 2050 a 2100. V posledním grafu vidíme měnící se počet dětí na jednu ženu a také zvyšující se průměrný věk žen při narození dítěte.

Všechny tato čísla ukazují na fakt, že populace ČR stárne. Rodí se méně dětí a nebýt mechanického příbytku obyvatel čísla by klesala mnohem rychleji.

Žáci by měli přijít na to, jak se populace mění v čase, a proč tomu tak je. Následně odvodit následky této změny vývoje stavu obyvatel. Žáci by také mohli vyhledat z jakých zemí do ČR přichází noví obyvatelé. K plakátu jsme vytvořili návrh pracovního listu, který obsahuje otázky nižší i vyšší kognitivní náročnosti. Je třeba tedy počítat s tím, že ne všichni žáci zvládnou odpovědět na všechny otázky.

Plakát Českého statistického úřadu i návrh pracovního listu lze stáhnout níže.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BONUSOVÝ OBSAH