Umíme zeměpis – online procvičování

Publikoval(a) Tomáš Kebert dne

Prostředí Umíme to, respektive Umíme zeměpis (umimezemepis.cz) umožňuje online procvičování školního učiva a dalších témat různými způsoby. Školy s platnou licencí mohou využívat některé funkce, které usnadní využití při výuce. Kompletní obsah je ale dostupný všem.

Web Umíme zeměpis typicky najde uplatnění na základní škole (např. pro krátké procvičování v rámci hodiny či upevnění učiva formou domácích úloh), možné je jej ale též využít na škole střední. I někteří vysokoškolští studenti geografie systém používají ke trénování.

Co se týká dostupný forem procvičování, na webu Umíme zeměpis jsou výrazně zastoupeny slepé mapy. Cvičení vyloženě nazvané Slepé mapy umožňuje procvičovat faktografické znalosti různých částí světa. Uživatel vybírá název toho, co je vyznačeno na mapě (např. řeka, pohoří, město…), nebo naopak označuje požadované přímo v mapě. Správnými odpověďmi (podobně jako u dalších typů cvičení) navyšuje svůj postup, špatnými jej ztrácí. Za zmínku stojí, že systém je do určité míry „inteligentní“: například za nějakou chvíli po špatné odpovědi se zeptá na to samé, aby si uživatel znalost lépe zvnitřnil. I výběr otázek a možností je založen na postupu uživatele, ale též na průběžně získávaných datech. Cvičení Slepé mapy vychází z diplomové práce Víta Stanislava. (1)

Variantou na Slepé mapy je např. cvičení Pexeso, kde uživatel spojuje kartičku s místem na mapě a kartičku s názvem. Cvičení Poznávačka pak umožňuje to, co je vyznačeno na mapě, pojmenovávat napsáním odpovědi na klávesnici.


Za zmínku stojí též cvičení Porozumění, kde uživatel na základě schématu či mapy zodpovídá krátkou sérii otázek. V jedné z kapitol je též možné procvičovat některé obecné geografické pojmy.

V současné době je web Umíme zeměpis tedy zaměřen převážně místopisně. I základní přehled v místopisu je však základem pro porozumění geografii. Podobně jako další součásti Umíme, i zeměpisný obsah je v plánu postupně rozšiřovat.

Odkaz na web: https://www.umimefakta.cz/zemepis/

Využité zdroje:

(1) – STANISLAV, Vít. Adaptabilní výukový systém pro učení faktických znalostí zeměpisu [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-11-25]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/x2ixd/. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta informatiky. Vedoucí práce Radek PELÁNEK.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BONUSOVÝ OBSAH