Výuka zeměpisu v kůži „placeisty“ se zaměřením na Mongolsko

Publikoval(a) Zachraň Zeměpis dne

Možná znáte webový portál pro geografy Geo4tea, který nabízí tzv. kalkulačku pojetí výuky geografie a rozlišuje mezi jednotlivými styly a pojetími výuky celkem 9 typů pojetí výuky zeměpisu. A i když sami tvůrci uvádí, že ideální pojetí výuky je co nejrovnoměrnější kombinace všech stylů výuky, my se dnes zaměříme na pojetí tzv. placeisty, který žákům zprostředkovává objevování rozmanitých míst na naší planetě a život v nich. K tomu využijeme Google Earth a jejich projekt This is home, který nabízí pohled do netradičních míst na naší planetě. Skvěle je pak zpracováno především Mongolsko, které se navíc skvěle hodí k této aktivitě díky svým specifickým přírodním podmínkám, které ovlivňují život tamních lidí. V Mongolsku žáci mohou detailně prozkoumat domov Adiyasurena Jambalsurena, který se živí chovem koz a ovcí a žije v typické jurtě. V tomto případě můžete prozkoumat jednak okolní krajinu jurty a venkovní vybavení, ale také samotný interiér jurty. Žáci se tak mohou seznámit s netypickým prostředím a obydlím a porozumět lépe tomu, jak přírodní podmínky této oblasti ovlivňují život lidí a jak se jim lidé přizpůsobují.

Obrázek 1: Snímek okolí jurty, dostupné z This is home
Obrázek 2: Snímek interiéru jurty, dostupné z This is home

Jak s tím pracovat ve výuce?

Na výběr nyní máte více možností, jak pracovat. Buď můžete žákům zprostředkovat odkaz k webové stránce a nechat je samotné prozkoumat dané místo a zapisovat si ve dvojici poznámky a postřehy, které při zkoumání zachytí. Druhou z možností je žákům promítnout virtuální procházku na dataprojektoru a vyzvat je, aby si zapisovali své postřehy. Pokud na aktivitu nemáte dostatek času, můžete žáky vyzvat, aby své postřehy sdíleli okamžitě.

Zároveň je dobré předložit žákům sadu návodných otázek, které by měli být na základě zkoumání schopni odpovědět, nebo odpovědi odvodit ze zjištěných poznatků. Otázky, kterými dojdeme k cíli, čímž je, aby žáci porozuměli jak přírodní podmínky ovlivňují život lidí, mohou být například následující.
„Jak vypadá krajina v okolí domova? Jaké přírodní podmínky zde zřejmě budou panovat? Čím se daný člověk živí? Jak vypadá jeho běžný den/rok? Jaké materiály tito lidé používají? A proč? Jaké technologie zde lidem pomáhají? Proč jsou pro ně důležité? Co tvoří základ jídelníčku těchto lidí? Jak jejich jídelníček souvisí s jejich prací/životním stylem?“ Zde je právě důležité, abyste žákům předložili podnětné a zvídavost probouzející otázky, které jim pomohou porozumět vzájemnému ovlivňování člověka a přírody. Díky skvělé vizualizaci, která žákům pomůže v názornosti, by neměl být problém, aby zvládli přijít ke správným odpovědím. Jedinou nevýhodou je, že stránka je v angličtině.

Možnou variantou práce může být také to, že žáci pracují ve dvojici a jeden z nich zapisuje otázky, které ho napadají při prohlídce, úkolem druhého je pak zkusit dané otázky zodpovědět, případně najít odpovědi na otázky společně.

Výstupy, které tato aktivita naplňuje:
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv
na přírodu a na lidskou společnost

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisejí s funkcí lidského sídla, pojmenuje
obecné základní geografické znaky sídel

Příloha:
This is home – odkaz


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BONUSOVÝ OBSAH