Webináře – Rozvoj myšlení žáků prostřednictvím map a adaptivní hodnocení mapových dovedností žáků od Martina Hanuse

Publikoval(a) Zachraň Zeměpis dne

Tento článek Vám krátce představí dva webináře, které vznikly v rámci projektu SYPO a z nichž můžete čerpat inspirace pro výuku zeměpisu. Další webináře od tohoto projektu najdete na YouTube kanálu –Projekt SYPO. Zároveň se k tématu vážou články Mapovedovednosti.cz – desková hra pro výuku kartografie a Metodika pro práci s mapou ve výuce.

Rozvoj myšlení žáků prostřednictvím map

Pro zeměpis je práce s mapou stěžejní dovedností. Učíme však děti pracovat s mapami správně? Jak rozvíjet mapové dovednosti a zároveň i geografické myšlení žáků vám zodpoví tento webinář, jehož součásti byly i praktické ukázky aktivit. Tým, který aktivity vytvořil, se tématu dlouhodobě věnuje.

Mapové dovednosti II: Adaptivní hodnocení mapových dovedností žáků

Tento webinář navazuje na webinář s názvem „Rozvoj mapových dovedností“. Tentokrát se autoři zaměřili na hodnocení mapových dovedností žáků a práci se získanými výsledky způsoby, které by podpořily vzdělávací proces, přičemž důraz byl kladen na implementaci nových vzdělávacích principů do výuky zeměpisu. Diskutovány byly možnosti formativního hodnocení a také adaptivního učení v oblasti práce s mapou. Ačkoli webinář byl zaměřen na práci s mapou, mnohé aspekty jsou využitelné i při výuce jiných témat.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BONUSOVÝ OBSAH