Badatelsky orientované vyučování – Jak žijí?

Publikoval(a) Martin Jelínek dne

Návrh této aktivity do výuky pochází z webu badatele.cz. Tento web se snaží o podporu učitelů při zařazování badatelsky orientovaného vyučování neboli BOV do výuky. Výhodou této metody výuky je, že využívá aktivizující metody (heuristickou metodu, kritické myšlení, problémové vyučování, zkušenostní učení, projektovou výuku a učení v životních situacích). Autoři zmiňují, že výsledkem zařazování BOV do výuky je, že žáci kladou otázky, formulují hypotézy, plánují postup jejich ověření, provádějí pokusy, vyhledávají a třídí informace, vyhodnocují výsledky a formulují závěry, které nakonec prezentují před ostatními. (Badatelsky orientované vyučování [online])

Motivační obrázek pro žáky – zdroj: badatele.cz

Aktivita – Jak žijí?

Aktivita vašim žákům představí, jak žijí jejich vrstevníci v Egyptě, Thajsku nebo třeba Finsku a ukáže jim, že způsob jejich života je v mnohém odlišný od toho našeho. V lekci se žáci dozví, že existují různé klimatické pásy a začnou přemýšlet o tom, co to všechno znamená…

Žáci jsou motivováni obrázky a příběhy dětí z různých zemí. To jim pomáhá lépe pochopit téma a uvědomit si globální rozdíly. Mohou také uplatnit své znalosti a zkušenosti z cest do těchto zemí. Získané informace dají do kontextu globální změny klimatu, což je téma, které souvisí s jejich životem.

Ukázka obrázků z aktivity – zdroj: badatele.cz

Pro koho je aktivita určena: pro žáky 6.-7. ročníku

Čas, který je potřeba pro realizaci aktivity: 90 minut

Cíle lekce: žáci se seznámí s klimatickými rozdíly v rámci různých klimatických pásů. Představením několika států se žáci seznámí s globální rozmanitostí a jsou motivováni k jejímu dalšímu studiu. Představte žákům téma globální změny klimatu a jejího vlivu na přírodu a lidský život a otevřte toto téma pro další třídy.

Metodika, popis aktivity a pracovní list ke stažení zde:

Využité zdroje:

Badatelsky orientované vyučování [online]. [cit. 2020-12-18]. Dostupné z: https://badatele.cz


2 komentáře

Katarína · 13. 11. 2023 v 12:56

odkazy nefungují

    Martin Jelínek · 14. 11. 2023 v 14:47

    Děkujeme za upozornění. Metodika by měla být již opravena.

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BONUSOVÝ OBSAH