Jaký je význam map ve výuce a jak je do výuky zajímavě zapojit?

Publikoval Martin Jelínek v

Pokud si pokládáte tyto otázky, či vás zajímají nové nápady na zapojení map do výuky, tak vám doporučuji dva články, které v posledních letech vyšly v časopise Geografické rozhledy. První z nich se zabývá významem rozvoje mapových dovedností a druhý tím, jak mapové dovednosti rozvíjet ve výuce.

Autory prvního článku jsou Havelková a Hanus (2014). V článku je popsáno, že zavedením rámcových vzdělávacích programů v českém školství dochází v zeměpise k postupnému odklonu od vyžadovaných faktografických znalostí ve prospěch rozvoje dovedností, schopností a postojů. V rámci toho je kladen větší důraz na to, aby se žáci učili pracovat s informacemi, kdy právě jedním ze zdrojů informací jsou mapy. Autoři přímo uvádí několik konkrétních důvodů, proč by učitelé na rozvoj mapových dovedností měli dbát. Jedná se například o fakt, že mapy nám běžně pomáhají při orientaci v terénu, jsou potřebné v mnohých profesích (řidič, voják, stavební projektant) nebo například, že práce s mapou u žáků rozvíjí grafickou a vizuální gramotnost.

Druhý článek vyšel v roce 2018, autorkami jsou Hnilicová a Poupová. Tento článek je přímo zaměřený na možnosti rozvoje mapových dovedností, kdy jsou k článku dostupné i náměty úloh, které je možné využít ve výuce. V úvodu článku je zmíněn výzkum, který provedl Hanus (2012), z něhož vyplýváj, že čeští žáci dobře ovládají místopis, procvičovaný obvykle formou obrysových map, avšak obtížnější úkony, jako je syntéza informací z různých map či čtení méně běžných typů map, jim činí obtíže. Myslím, že ač je výzkum již osm let starý, výsledky by v dnešní době výrazně lepší nebyly, a je tedy třeba stále pracovat ne zlepšení.

Ukázka práce žáků dle zmíněného návrhu, která byla prezentována v článku

Inspirativní úlohy pro žáky, které mohou vést ke zlepšení jejich dovedností při práci s mapou, najdete v tomto článku. Autorky nabízí možnost využít tématu zdraví světové populace v konkrétní návrhu, který ukazuje, jak tvorbu mapy na toto téma zařadit do výuky. V tomto návrhu je využito konkrétně téma „šíření chorob a výskyt zdraví škodlivých jevů ve světě“ s využitím dat Světové zdravotnické organizace (WHO). Myslím, že minimálně jako inspiraci tento návrh ocení každý učitel. Na závěr se snad hodí ještě říci, že zvolené téma je v dnešní době snad ještě více aktuální než v roce 2018, takže žáky jistě velmi zaujme.

Využité zdroje:

HAVELKOVÁ, L., HANUS, M. (2014): VÝZNAM ROZVOJE MAPOVÝCH DOVEDNOSTÍ VE VÝUCE. GEOGRAFICKÉ ROZHLEDY, 24(3), 14

HNILICOVÁ, K., POUPOVÁ, J. (2018): ZDRAVÍ POPULACE A VÝUKA MAPOVÝCH DOVEDNOSTÍ. GEOGRAFICKÉ ROZHLEDY, 27(3), 20–21.

Návrh úloh pro procvičení mapových dovedností jsou ke stažení zde: https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/clanek/2715

Kategorie: Články

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Chci podpořit Zachraň Zeměpis