Jaký je význam map ve výuce a jak je do výuky zajímavě zapojit?

Publikoval(a) Martin Jelínek dne

Pokud si pokládáte tyto otázky, či vás zajímají nové nápady na zapojení map do výuky, tak vám doporučuji dva články, které v posledních letech vyšly v časopise Geografické rozhledy. První z nich se zabývá významem rozvoje mapových dovedností a druhý tím, jak mapové dovednosti rozvíjet ve výuce.

Autory prvního článku jsou Havelková a Hanus (2014). V článku je popsáno, že zavedením rámcových vzdělávacích programů v českém školství dochází v zeměpise k postupnému odklonu od vyžadovaných faktografických znalostí ve prospěch rozvoje dovedností, schopností a postojů. V rámci toho je kladen větší důraz na to, aby se žáci učili pracovat s informacemi, kdy právě jedním ze zdrojů informací jsou mapy. Autoři přímo uvádí několik konkrétních důvodů, proč by učitelé na rozvoj mapových dovedností měli dbát. Jedná se například o fakt, že mapy nám běžně pomáhají při orientaci v terénu, jsou potřebné v mnohých profesích (řidič, voják, stavební projektant) nebo například, že práce s mapou u žáků rozvíjí grafickou a vizuální gramotnost.

Druhý článek vyšel v roce 2018, autorkami jsou Hnilicová a Poupová. Tento článek je přímo zaměřený na možnosti rozvoje mapových dovedností, kdy jsou k článku dostupné i náměty úloh, které je možné využít ve výuce. V úvodu článku je zmíněn výzkum, který provedl Hanus (2012), z něhož vyplýváj, že čeští žáci dobře ovládají místopis, procvičovaný obvykle formou obrysových map, avšak obtížnější úkony, jako je syntéza informací z různých map či čtení méně běžných typů map, jim činí obtíže. Myslím, že ač je výzkum již osm let starý, výsledky by v dnešní době výrazně lepší nebyly, a je tedy třeba stále pracovat ne zlepšení.

Ukázka práce žáků dle zmíněného návrhu, která byla prezentována v článku

Inspirativní úlohy pro žáky, které mohou vést ke zlepšení jejich dovedností při práci s mapou, najdete v tomto článku. Autorky nabízí možnost využít tématu zdraví světové populace v konkrétní návrhu, který ukazuje, jak tvorbu mapy na toto téma zařadit do výuky. V tomto návrhu je využito konkrétně téma „šíření chorob a výskyt zdraví škodlivých jevů ve světě“ s využitím dat Světové zdravotnické organizace (WHO). Myslím, že minimálně jako inspiraci tento návrh ocení každý učitel. Na závěr se snad hodí ještě říci, že zvolené téma je v dnešní době snad ještě více aktuální než v roce 2018, takže žáky jistě velmi zaujme.

Využité zdroje:

HAVELKOVÁ, L., HANUS, M. (2014): VÝZNAM ROZVOJE MAPOVÝCH DOVEDNOSTÍ VE VÝUCE. GEOGRAFICKÉ ROZHLEDY, 24(3), 14

HNILICOVÁ, K., POUPOVÁ, J. (2018): ZDRAVÍ POPULACE A VÝUKA MAPOVÝCH DOVEDNOSTÍ. GEOGRAFICKÉ ROZHLEDY, 27(3), 20–21.

Návrh úloh pro procvičení mapových dovedností jsou ke stažení zde: https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/clanek/2715

Kategorie: Články

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BONUSOVÝ OBSAH