Lokalizační faktory v geografii

Publikoval(a) Petr Bárta dne

Jak propojit zeměpis s běžným životem a třeba i podnikatelským myšlením? Zkuste to s lokalizačními faktory. Náročné téma, do kterého se má podle mě cenu pouštět, jen pokud ho zvládneme žákům prakticky zprostředkovat. O to jsem se pokusil v této aktivitě, kterou vám teď představím. Zároveň předesílám, že aktivita je pro žáky náročnější a je vhodné ji aplikovat do výuky pouze tehdy, pokud jsou zvyklí ptát se a odpovídat na geografické otázky začínající „proč“. Jinak by aktivita mohla skončit tím, že žáci budou „střílet od pasu“, což by nevedlo ke kýženému cíli.

Co jsou to lokalizační faktory – brainstorming

Lokalizační faktory jsou nejčastěji skloňované v souvislosti s ekonomií, podnikáním atd. Nicméně platí i pro další, zcela běžné stránky našeho života. Proto při představování tématu žákům je dobré volit jim blízké věci. Pro svůj úvod do tématu jsem proto žákům dal úkol, aby napsali alespoň 3 faktory, které by pravděpodobně brali v úvahu při rozhodování, kde si v budoucnu postaví/koupí dům nebo byt. Žáci většinou přišli s faktory jako „cena pozemků, vzdálenost do práce, dopravní spojení, vyhlášenost lokality, nabídka práce, atd.“, což může být dobrý odrazový můstek do další práce. Při otázce „proč vlastně nějaké faktory zvažovali?“ se mi z nich podařilo dostat žádanou odpověď „aby ušetřili peníze“ (resp. snížili náklady, což je jedna z podstaty lokalizačních faktorů). Po tomto úvodu jsme si vysvětlili, jaký úkol mají lokalizační faktory v ekonomice (umístění nějakého podniku) – tedy minimalizovat výrobní a provozní náklady a maximalizovat zisk a uvedli si příklad lokalizačních faktorů, které uváděli v brainstormingu.

Hlavní aktivita – průběh a vyhodnocení

Následovala hlavní část hodiny – žáci byli rozděleni do skupin (ideálně 3, max. 4členných). Snažte se, aby vznikly skupiny, v nichž mezi sebou členové dobře vychází a jsou schopni efektivně komunikovat a diskutovat. Aktivita je totiž z velké části zaměřená na diskuzi mezi žáky ve skupině. Poté si skupiny vylosovaly záznamový arch se zaměřením (oborem) svého podniku (zaměření jsem volil záměrně spíše návodné a jednodušší pro usnadnění práce) a stali se řediteli, kteří rozhodují o vybudování „své provozovny“ na základě lokalizačních faktorů. Zároveň žáci našli na záznamovém archu upřesnění svého podniku (např. velikost, co budou vyrábět atd.).

Spolu se záznamovým archem dostaly skupiny také kartičky lokalizačních faktorů (celkem 22) s krátkými vysvětlivkami. Úkolem žáků bylo ohodnotit jednotlivé lokalizační faktory hodnotami 1 (bez významu) – 5 (velmi důležité) podle toho, jakou roli budou hrát při rozhodování, kam umístí svůj podnik. Lokalizační faktory pak měli uvést do v tabulce do příslušného sloupce. Jak už jsem zmiňoval, celá aktivita je založena na diskuzi mezi žáky, směřujte je tedy k tomu, aby si vzájemně zdůvodňovali, proč dávají konkrétnímu faktoru takovou hodnotu, v čem je pro umístění zásadní, nebo proč na něm naopak vůbec nezáleží.

Po rozdělení důležitosti faktorů následují krátké shrnující úkoly na záznamovém archu, které by měly ověřit porozumění problematice a důležitosti lokalizačních faktorů u žáků. Z pozorování průběhu aktivity můžu konstatovat, že žáci zvládali poměrně dobře rozhodovat o důležitosti jednotlivých lokalizačních faktorů (samozřejmě se objevily i typické „tady nevím, tak jsme tomu dali prostřední hodnotu 3“) a zdůvodňovat umístění svého podniku.

Jelikož je samozřejmě velmi náročné udělat při této aktivitě nějakou celkovou, shrnující kontrolu, doporučuji obcházet a kontrolovat skupiny intenzivně už při práci. Je taky dobré si nechat zdůvodnit (zvláště ne úplně dobře) zařazené faktory a navést žáky pomocnými otázkami k vylepšení, upřesnění svého rozhodnutí.

Závěr

Všechny skupiny žáků byly schopny dokončit požadovanou práci. Rychlým skupinám můžete např. zadat úkol, aby označily faktory, které podle nich budou mít v budoucnu čím dál větší roli/důležitost a faktory, jejichž důležitost bude klesat. Stejně tak, pokud máte obavy, že aktivitu nestihnete celou, můžete odebrat některé lokalizační faktory, příp. zkrátit druhou stranu záznamového archu.

V hodině jsme zvládli alespoň krátké sebehodnocení, při kterém jsem se snažil zjistit, zda žákům rozhodování činilo potíže. Pozitivní byla i zpětná vazba, v níž žáci aktivitu kvitovali jako zábavnou a zajímavou s tím, že většinu žáků dosud nenapadlo dívat se na umístění podniků z tohoto – geografického hlediska.

Přílohy:

Záznamový arch pro skupiny se zadáním

Kartičky lokalizačních faktorů pro tisk


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BONUSOVÝ OBSAH