Motivační aktivita do hodin regionální geografie s využitím Google Earth a Powerpointu

Publikoval(a) Gabriela Raichová dne

Krátké zamyšlení na úvod

Všichni se asi shodneme na tom, že frontální způsob výuky by v hodinách neměl převažovat. Důvodů je mnoho, avšak jejich rozbor není předmětem tohoto článku. Často někteří vyučující dávají rovnítko mezi pojmy frontální výuka a powerpointová prezentace. Mnohokrát jsem se sama přistihla, jak omezuji využití prezentací a začleňuji do výuky jiné metody. Čím více však nad všemi metodami a formami výuky přemýšlím, prostě na Powerpoint nedám dopustit. Pochopitelně prezentace nesmí v hodině převládat a nesmí nudit. Snažím se tedy vybalancovat její využití v hodině tak, aby bylo efektivní, a aby se propojovalo s ostatními metodami v průběhu hodiny.

Mé objevení vychytávek Powerpointu

Pochopitelně pro většinu vyučujících se prezentace nabízí jako nástroj pro zápis (avšak pouze stručný, bodovitý) a pro ilustrativní obrázky. Zjistila jsem však, že nabízí mnohem více. To, že navíc lze do prezentace vkládat i videa, např. přes Youtube, je také známá věc, ale víte, že můžete videa v Powerpointu tvořit sami?

Impulsem pro vytvoření videa mi byl jeden z mnoha výukových webinářů, kde byla právě neznámá zákoutí Powerpointu představena včetně tvorby videa.

Co takhle Google Earth?

Napadlo mě propojit práci v Powerpointu s Google Earth. Tato platforma napojená na Google účet umožňuje tvorbu výukových programů. Pro sebe jsem je začala nazývat „průlety“. Zatím mám „na kontě“ dva projekty, a to průlet Austrálií a Amerikou. Jednoduše si na zeměkouli naklikám místa, která chci v rámci daného regionu žákům ukázat. K mnoha místům se dá krásně přiblížit a takzvaně obkroužit jako bychom byli přímo u něj. U daných míst se dá pozastavit, přidat i nějaký obrázek, případně samotný Google Earth na konkrétní místa odkazuje, většinou ve spojitosti s Wikipedií. Takto vytvořený průlet pak zůstane uložený v projektech.

Než abych však měla během hodiny v PC otevřených tisíce oken, kdy většinou začínám být dost dezorientovaná, napadlo mě průlet si nahrát a propojit ho s již zmiňovaným Powerpointem. V záložce „Vložení“ jednoduše pomocí funkce „Nahrání obrazovky“ průlet zaznamenáte a pak si jej můžete i upravit (např. ustřihnout začátek a konec). Celý průlet pak máte jednotně v prezentaci spolu s dalšími motivačními obrázky, pojmovou mapou, stručným zápisem, apod.

Začlenění průletu do výuky

Osvědčilo se mi, že průlety jsou skvělou motivační aktivitou. Nejprve se žáky procházíme pojmy ala „Co se mi vybaví, když se řekne…“, a pak krásně navážeme průletem. Snažím se průlet komentovat a zmiňovat, proč zařazuji zrovna ta daná místa. Prezentaci si mohu jednoduše stopnout, zdržet se u toho, co žáky zajímá. Po samotném průletu pak diskutujeme o tom, co nás zaujalo a co žáci vědí navíc, případně o čem by se chtěli v tématu dozvědět více (dobrý start pro přípravu dalších hodin). V závěru pak pracujeme s mapou, abychom se zorientovali v prostoru – kladu otázky jako např. Na jakou jsme letěli světovou stranu? Přes jaký oceán jsme letěli?, atd. Průlet lze využít nejen v klasické hodině ve škole, ale i ve výuce na dálku. Jednoduše žákům nasdílím obrazovku, absolvujeme spolu průlet stejným způsobem jako ve škole a poté z něj vyplynou další otázky k řešení.

Závěrem…

Pochopitelně nevymýšlím nic nového. Vždy mi jsou inspirací zkušenosti ostatních vyučujících, zmíněné webináře, apod. Snažím se jen ukazovat své konkrétní zapojení do praxe. Tak co, vyzkoušíte také? 😊

Zde je ukázka průletu Amerikou: https://earth.google.com/web/@24.37751,-68.55325738,-416.38809247a,13482194.14040519d,30y,0h,0t,0r/data=MicKJQojCiExZlVqWC1GQ2pQeDZJZkNReHBDVkNQVEtnazR3Ul9UTTM


1 komentář

Poděkování za spolupráci – ZACHRAŇ ZEMĚPIS · 28. 10. 2020 v 8:34

[…] Gabriele Raichové – za spolupráci s jejím webem Zeměpis jinak a tvorbu článků Znáte Actionbound?, Moje místo ve světě, Motivační aktivita do hodin regionální geografie s využitím Google Earth a Powerpointu. […]

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BONUSOVÝ OBSAH