Mozaweb a využití 3D animací ve výuce zeměpisu

Publikoval(a) Petr Bárta dne

Distanční výuka nepochybně zatížila učitele náročným úkolem přenést výuku ze třídy na obrazovky počítačů a i v tomto novém výukovém prostředí zprostředkovat žákům plnohodnotnou výuku. Zároveň s tímto náročným úkolem se však objevily i nové možnosti a příležitosti, jak udělat výuku pro žáky více názornou a tím celý výukový proces zkvalitnit.

Jednou ze skvělých možností, jak uplatnit ve výuce princip názornosti, jsou 3D animace. Na ty Vám rozhodně můžeme doporučit portál Mozaweb, který tyto 3D animace nabízí (a to nejen pro výuku zeměpisu). Po pravdě si myslím, že nic lepšího v současné době na internetu neseženete.

Obr. 1: Úvodní stránka Mozawebu
Dostupné z: https://www.mozaweb.com/cs/index.php

Co je Mozaweb?

Mozaweb byl vytvořen společností Mozaik Education se sídlem v maďarském Szegedu zaměřující se na podnikání v oboru e-learningu. Hned na začátek prozradím, že portál Mozaweb nenabízí jen samotné 3D animace, nýbrž nabízí i celé vzdělávací sady (kompletní software, digitální učebnice, mikroučiva aj.) pro školy, učitele nebo i žáky. Pokud by Vás tato možnost zaujala, doporučuji Vám se na Mozaweb podívat podrobněji.

V tomto článku se však zaměřím pouze na využití 3D animací a práci s nimi ve výuce zeměpisu. V současné době je na tomto portálu k dostání necelých 200 animací do zeměpisu a jejich počet neustále roste. Abyste si mohli animaci otevřít, budete potřebovat 2 věci:

  1. registraci účtu na Mozawebu (zdarma)
  2. stažení prohlížeče 3D animací (aplikace mozaik3D), k níž budete vyzváni při prvním otevření některé z animací z portálu

Zároveň upozorním, že v rámci bezplatného účtu můžete za týden otevřít jen 5 animací. Neomezený roční účet pro učitele pak stojí 60 €. Portál Mozaweb však neobsahuje jen animace do zeměpisu. Nabízí také spoustu animací do dějepisu (které velmi často využívám), přírodopisu, chemie, fyziky a matematiky. Osobně si tedy myslím, že i když je částka za roční účet poněkud vyšší, možnosti, které portál nabízí, za to stojí.

Jaké možnosti tedy 3D animace nabízí?

Sám ve výuce 3D animace využívám pro lepší porozumění složitějším geografickým jevům především ve fyzickogeografické sféře. Ta je v totiž v tematických plánech většinou zařazena do učiva 6. ročníku a některé geografické jevy mohou být pro 11 – 12leté žáky skutečný oříšek. Neocenitelným pomocníkem mi taky byly např. animace vzniku oblačnosti, tsunami, všeobecné cirkulace atmosféry, animace chování řeky jako vnějšího geologického činitele atd. Animace mají vesměs velmi vysokou úroveň kvality 3D zpracování i kvality doprovodných informací.

Obr. 2: Animace „Řeky a formování zemského povrchu“
Dostupné z: https://www.mozaweb.com/cs/Extra-3D_modely-Reky_a_formovani_zemskeho_povrchu-247003

Každá animace v sobě obsahuje navíc několik „dílčích“ animací. Například v animaci „Vznik a druhy oblaků“ se můžete podívat na samostatné animace vzniku oblaků, vzniku srážek, druhů oblak a kondenzaci. Každá 3D animace pak nabízí v závěru shrnující animaci, zatím bohužel jenom s anglickým komentářem. Animaci můžete také libovolně otáčet, natáčet a měnit tak úhel pohledu.

Obr. 3: Animace „Vznik a druhy oblaků“
Dostupné z: https://www.mozaweb.com/cs/Extra-3D_modely-Vznik_a_druhy_oblaku-147946

Jak s animacemi pracovat?

Každá animace obsahuje popisky jednotlivých jevů, pojmů a vztahů, jež se v ní odehrávají. Tyto popisky lze jednoduše vypnout/zapnout pomocí písmena „a“ na horní liště animace.

Variant, jak pracovat s animacemi, je určitě mnoho. Myslím, že není příliš vhodné žákům ukázat „hotovou“ animaci s popisky zrovna na začátku. Naopak je podle mého názoru dobré zjistit, jakou žáci mají představu o dané problematice – např. v případě problematiky vzniku oblaků klást jednoduché iniciační a motivační otázky typu „Co to jsou oblaka? Jak oblaka vznikají? Prší vždy z každého oblaku? Kdy začne pršet?“ apod.

Následně můžete využít animaci a nechat žáky popsat, co se v animaci odehrává a k jakým dějům a jevům zde dochází. Správnost jejich úsudku potom můžete jednoduše ověřit zapnutím popisků k animaci a dovysvětlením dané problematiky.

Obr. 4: Animace „Tsunami“
Dostupné z: https://www.mozaweb.com/cs/Extra-3D_modely-Tsunami-47098

V animacích navíc máte k dispozici i obsáhlý informační panel k danému tématu. Můžete si jej zobrazit kliknutím na písmeno „i“ v horní liště animace – velice se hodí především pro učitele při přípravě na výuku, v níž hodlá animaci využít. Animaci lze samozřejmě zprostředkovat i žákům při distanční výuce – v Google Meets pomocí možnosti „Sdílet okno“ můžete sdílet otevřený program mozaik3D s animací. Jen pozor, vždy můžete mít otevřenu pouze jednu animaci.

Práce s 3D animacemi se mi ve výuce velice osvědčila a její schopnost přiblížit žákům i „zdánlivě nevysvětlitelné jevy“ se ukázala být neocenitelnou.

Odkaz na portál Mozaweb: https://www.mozaweb.com/cs/index.php


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BONUSOVÝ OBSAH