Příručka – Globální vzdělávání v předmětu geografie pro střední školy

Publikoval(a) Jan Otáhal dne

Již jsme v minulosti psali o příručce globálního vzdělání v předmětu zeměpis/geografie, která vznikla díky slovenské organizaci Člověk v ohrožení. V tomto článku vám představíme další příručku, kterou tato organizace společně s učiteli ze Slovenska vytvořila.

Jedná se o příručku Učíme (sa) v globálnych súvislostiach, geografia, která je určena pro střední školy. Příručka obsahuje 15 skvělých aktivit do výuky. Jedná se o scénáře výuky připravené dle E-U-R metodiky, přičemž jsou zaměřeny na rozvíjení zručnosti, změnu hodnot a postojů. K tomu využívají interaktivní metody a participativní formy učení. Všechny aktivity jsou připravené tak, aby se daly stihnout za jednu vyučovací hodinu (45 minut).

Žáci při aktivitách pracují často ve skupinách, proto na začátku příručky najdete několik zajímavých tipů, jak žáky do skupin rozdělit. Jako příklad si můžeme uvést metodu názorové škály. Žáky si na pomyslné čáře rozdělíme podle toho, jestli s daným výrokem (např. globální oteplování je mýtus) plně souhlasí, spíše souhlasí, spíše nesouhlasí, nesouhlasí. Skupiny poté vytvoříme ze žáků se stejným, nebo podobným názorem. Další metody rozdělení, které v učebnici najdeme: vytvoření řady, karty, puzzle, datum narození, vylosování barevného papírku, molekuly, a rockeři.

Jak příručku získat?

Stačí otevřít web Globálne vzdelávanie zde a příručku si stáhnout.

Titulní strana příručky

Jednotlivé aktivity a jejich tematické zařazení dle autorů

1. Ostrov odpadů

Doporučené tematické zařazení: hydrosféra, mořské proudy, globální problémy Země, světový oceán, odpadové hospodářství

2. Nekonečné možnosti deštného pralesa, aneb kdo se hodně ptá se hodně dozví

Doporučené tematické zařazení: globální problémy Země, odlesňování, ekosystém, bioklimatická pásma; vliv člověka na biosféru

3. Člověče – pouč se!

Doporučené tematické zařazení: biosféra a pedosféra.

4. Spor o pitnou vodu

Doporučené tematické zařazení: hydrosféra, atmosféra, ochrana
životního prostředí, ochrana a zdroje pitné vody, povrchová a podpovrchová voda, životní úroveň, kvalita života, migrace.

5. Světové tričko

Doporučené tematické zařazení: regionální a humánní geografie.

6. Lidi v pohybu

Doporučené tematické zařazení: mechanický pohyb, migrace

7. Made in the World (případ Nutelly)

Doporučené tematické zařazení: doprava, zahraniční obchod, zdroje geografických informací.

8. Co s igelitkami?

Doporučené tematické zařazení: regionální a humánní geografie.

9. Cesta našich snídaní

Doporučené tematické zařazení: lokalizační faktory, zahraniční obchod, globální problémy Země.

10. Férový obchod

Doporučené tematické zařazení: oblasti koncentrace vybraných odvětví těžebního průmyslu, životní úroveň, kvalita života, zahraniční obchod, chudoba a nezaměstnanost.

11. Vůdcové všech států, spojte se?!

Doporučené tematické zařazení: mezinárodní organizace a hospodářské sdružení – NATO, OSN, EU.

12. Odejte Manu do Bombaje?

Doporučené tematické zařazení: rozmístění obyvatelstva, mechanický pohyb, migrace, Sídla, chudoba, nezaměstnanost, životní úroveň, kvalita života, urbanizace. Regiony: Asie, Indie.

13. Děvčata by ráda do školy

Doporučené tematické zařazení: regionální a humánní geografie.

14. Pozor, kontrola!

Doporučené tematické zařazení: mechanický pohyb, migrace, životní úroveň, kvalita života.

15. Proč se lidé stěhuji do zahraničí?

Doporučené tematické zařazení: regionální a humánní geografie.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BONUSOVÝ OBSAH