Příručka – Globální vzdělávání v předmětu geografie

Publikoval(a) Martin Jelínek dne

V tomto článku bych se rád věnoval knize, která vznikla díky slovenské organizaci Člověk v ohrožení, která zároveň tvoří i web https://globalnevzdelavanie.sk. Jedná se o příručku globálního vzdělání v předmětu zeměpis/geografie. Příručka se snaží žákům přiblížit složitosti tohoto světa prostřednictvím geografie.

Skvělé a inspirativní je dle nás to, jak je v příručce popsána geografie/zeměpis – „Ukazuje nám dopady ľudského správania na prírodu, či už v lokálnom, alebo globálnom meradle. Otvára otázku, ako sa vysporiadať s problémami dneška s ohľadom na budúcnosť planéty,“ popisuje význam geografie jeden z autorů příručky Lukáš Vicen. 

V příručce najdete principy dobrého globálního vzdělání, rámec globálního vzdělání i strategie učení, které autoři doporučují. Hlavní část knihy je však věnována návrhu 11 aktivit do výuky, kdy každá odpovídá 45 minutám, tedy jedné vyučovací hodině. U každé aktivity najdete velmi podrobný návod a popis aktivity, tematický celek do kterého aktivita spadá, návrh, jak aktivity hodnotit, přínosy této aktivity pro vaše žáky a materiály, které budete k realizaci potřebovat.

Jedinou nevýhodou, se kterou je třeba počítat, je, že jak již bylo zmíněno, tak příručka vznikla na Slovensku a je tak samozřejmě psaná ve slovenštině. Některé aktivity se i částečně vážou přímo ke Slovensku. Nicméně my si nemyslíme, že by se jednalo o nějaký zásadní problém ve využitelnosti této příručky a jistě uznáte, že i případné bližší poznání Slovenska není v hodinách zeměpisu na škodu.

Jak příručku získat?

Je to velmi jednoduché. Stačí vyplnit formulář zde a příručka Vám následně přijde na uvedený email zdarma. Navíc Vám přijdou i editovatelné přílohy do výuky ve formátu .docx, takže jejich následná úprava do češtiny je velmi jednoduchá.

Jednotlivé aktivity a jejich krátká anotace

Tabulka jednotlivých aktivit z příručky

1. Faisal na cestách

Tématem aktivity je migrace. Na úvod se žáci a žákyně seznámí s příběhy lidí, kteří opustili svoje domovy z různých důvodů v různých historických obdobích. Příčinám migrace se snaží porozumět i prostřednictvím příběhu chlapce Faisala, který odešel z Afghánistánu. Ve skupinách hledají migrační trasy na mapě a prezentují je ostatním. Na závěr zjistí, jak skončila Faisalova cesta do Evropy a společně diskutují o problematice migrace.

Doporučené tematické zařazení: obyvatelstvo Asie, problémy Evropy, regionální a socioekonomická geografie (pohyb obyvatel, migrace).

2. Pomoc, potápíme se!

V průběhu aktivity se žáci a žákyně seznámí s tím, jaké dopady má klimatická změna na ostrovní státy Oceánie. Na úvod lokalizují jednotlivé státy podle zeměpisných souřadnic a uvažuji co mají společného z globálního hlediska. S využitím pracovních listů hledají řešení, jež by pomohlo potápějícím se ostrovním státům. Na závěr své návrhy prezentují celé třídě, společně diskutují a formulují názory na problematiku klimatické změny.

Doporučené tematické zařazení: Austrálie a Oceánie, atmosféra (změna klimatu), globální problémy.

3. Na cestě k rovnosti

Formou kvízu a diskuze se žáci a žákyně seznámí s problematikou rodové nerovnosti na Slovensku i ve světě. Zaměřují se na tři hlavní oblasti, kde se projevuje: vzdělání, politika a zaměstnání. Porovnáváním Slovenska se státy s podobnou rozlohou a počtem obyvatel analyzují tento fenomén. Na závěr společně diskutují o svých názorech na téma nerovnosti.

Doporučené tematické zařazení: Evropa (struktura obyvatelstva), regionální a socioekonomická geografie (struktura obyvatelstva, životní úroveň, věkové pyramidy).

4. Pošta

V průběhu aktivity se žáci a žákyně seznámí s konkrétními příklady úspěšné mezinárodní spolupráce. Na úvod hodiny simulují rozesílání mezinárodní pošty tak, že hledají na mapě krajiny, kam jsou obálky adresované. Vzápětí se seznamují s činností Světové poštovní unie a s výhodami, které plynou pro její členy. Na závěr společně diskutují o mezinárodních institucích a formulují vlastní názory na mezinárodní spolupráci.

Doporučené tematické zařazení: mezinárodní organizace (OSN), práce s mapou.

5. Každý hlas se počítá

Na úvod se žáci a žákyně seznámí s členěním obyvatelstva a hospodářstvím USA. Následně pracují ve skupinách s mapou. Seznamují se s fenoménem „gerrymanderingu“ prostřednictvím simulace, na základě které analyzují různé způsoby dělení volebních okrsků v USA. Na závěr společně diskutují o politické moci a volebních systémech a vytvářejí si vlastní názor na problematiku „gerrymanderingu“.

Doporučené tematické zařazení: Amerika (Severní Amerika, rozmístění obyvatel, hospodářství Ameriky).

6. Kdo snědl všechny ryby?

Aktivita se zaměřuje na fenomén nadměrného rybolovu. Po úvodní práci s mapou si žáci a žákyně zahrají hru, která simuluje rybolov v mezinárodních vodách. Následně pracují s případovou studií o lovu tuňáka na Filipínách, analyzují jeho příčiny a důsledky. Na závěr společně diskutují o nadměrném rybolovu a zodpovědném spotřebitelském chování.

Doporučené tematické zařazení: Planeta Země (světový oceán, hydrosféra), Asie (hospodářství), globální problémy, regionální a socioekonomická geografie (odvětví průmyslu, rybolov).

7. Města budoucnosti

Aktivita se zaměřuje na trvale udržitelný rozvoj (TUR) a aplikaci jeho principů v běžném životě ve městech. Na začátku aktivity se žáci a žákyně zamýšlí nad výhodami a nevýhodami městského života. Potom ve skupinách simulují práci metropolitního institutu a vymýšlejí řešení na zlepšení života ve městě. V průběhu závěrečné reflexe diskutují o opatřeních, díky kterým se může obec, či město rozvíjet udržitelným způsobem.

Doporučené tematické zařazení: Ochrana přírody, regionální a socioekonomická geografie (sídla, města, urbanizace), biosféra (vliv člověka na biosféru).

8. Písek náš každodenní

Aktivita se zaměřuje na téma nadměrné těžby písku. Na začátku se žáci a žákyně zamýšlejí nad tím, které předměty každodenní spotřeby se vyrábějí pomocí této cenné suroviny. V průběhu skupinové práce analyzují dopady nadměrné těžby písku a hledají řešení. Na závěr společně diskutují o přečerpávání přírodních zdrojů a vytváří si na tuto problematiku vlastní názory.

Doporučené tematické zařazení: Asie (hospodářství, obyvatelstvo), biosféra a pedosféra (ohrožení půdy, vliv člověka na biosféru), regionální a socioekonomická geografie (urbanizace, hospodářství světa, kvalita života, zahraniční obchod, globální problémy Země).

9. Koho se týká chudoba

V průběhu aktivity se žáci a žákyně věnují tématu chudoba. Na úvod se seznámí se statistickými údaji o chudobě. Potom ve skupinách analyzují tematické mapy a diagramy, z kterých se dozvědí informace o chudobě na globální i lokální úrovni. Na závěr analyzují projevy chudoby na Slovensku a ve světě a vyjadřují vlastní názory na tuto problematiku.

Doporučené tematické zařazení: Evropa (oblasti Evropy, problémy Evropy), Slovensko (regiony Slovenska, problémy Slovenska, složení obyvatelstva), práce s mapou (tematické mapy), regionální a socioekonomická geografie (chudoba, životní úroveň, kvalita života).

10. Cesta za vzděláním

V průběhu aktivity se žáci a žákyně seznámí s příběhem dětí z různých krajin, které popisují, jaké překážky musí překonávat cestou do školy. Na úvod se společně zamýšlí nad svojí cestou do školy a seznámí se s učivem o měřítku mapy. Následně pracují ve skupinách s pracovním listem, přepočítávají vzdálenosti pode měřítka mapy. Na závěr diskutují o překážkách, jež brání dětem ve školní docházce a o právu na vzdělání na Slovensku i ve světě.

Doporučené tematické zařazení: Práce s mapou (měřítko mapy, obsah mapy), regionální a socioekonomická geografie (rozmístění obyvatelstva).

11. Dovolená snů

Aktivita se zaměřuje na téma ochrany zdraví. Na úvod se žáci a žákyně zamýšlejí, kde by chtěli strávit vysněnou dovolenou a co je nutné zabezpečit před odchodem. V hlavní části hodiny pracují ve skupinách s pracovním listem, který propojuje téma podnebných pásů a zdraví. Na závěr společně diskutují na téma zdraví, o pozitivních a negativních vlivech globalizace na zdraví člověka.

Doporučené tematické zařazení: planeta Země (světadíly), podnebné pásy, atmosféra.

Užitečné odkazy:

Odkaz na web Globálne vždělávanie – https://globalnevzdelavanie.sk

Formulář pro objednání příručky – https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QVzxYZKgVkqE3abAXyTFJr-lXFqKXD5HtLQ9toToZCNUM0xLM0QxNUZLNlZYRjFQS1MwQzRPQzhSNi4u

Další knihy na téma „globální vzdělání“ – https://globalnevzdelavanie.sk/kategoria/kniznica/


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BONUSOVÝ OBSAH