Aktivita, která přiblíží žákům nerovnoměrné rozdělení bohatství ve světě

Publikoval(a) Martin Jelínek dne

S inspirací pro tuto aktivitu jsem se setkal při studiu, kdy jsme na podobném principu porovnávali vybraná města světa. Nyní mě k ní přivedl jeden dotaz v hodině zeměpisu. Při debatě o nerovnoměrném rozdělení bohatství ve světě se mě jedna žákyně zeptala: „Proč to ti Afričané nezmění?“ Tento dotaz mě tedy přivedl k realizaci této aktivity, která je navržena na jednu vyučovací hodinu.

Cílem aktivity je žákům ukázat, že díky různým přírodním podmínkách ve světě (i ekonomickým) není pro všechny stejně lehké něco změnit. Krom toho je v reflexi dbáno na zamyšlení se nad migrací a jejím propojením s nerovnoměrným bohatstvím.

Průběh aktivity – body jsou popsány dle snímků prezentace:

 1. Na úvod je evokace pomocí mapy, která ukazuje hrubý národní produkt států světa. Otázka pro žáky zní – „Co ukazuje mapa?“ Po odhalení toho, co mapa ukazuje, je vhodné se žáků doptat na tyto otázky – „Proč to tak dle žáků je? Proč to chudé státy nezmění? Vidíte v rozložení bohatství nějaké pravidlo?“
 2. Seznámení žáků s tabulkou, ve které jsou údaje o světadílech světa. Tato tabulka je žákům prezentována z toho důvodu, že budou v následujících krocích rozděleni do skupin a každá z nich reprezentuje jeden světadíl. Skupiny budou početné dle proporcionálního počtu obyvatel daného světadílu. Zároveň v tabulce žáci najdou průměrný hrubý domácí produkt jednotlivých světadílů z toho důvodu, že následně dle toho dostanou potřebné pomůcky.
 3. Následuje rozdělení žáků do skupin. V prezentaci naleznete klíč pro rozdělení, který si samozřejmě můžete libovolně dle sebe upravit. Antarktida je vynechána, protože nemá stálé obyvatele.
 4. Žáci jsou rozděleni do skupin dle světadílů a dle tabulky „pomůcky“ si připraví předepsané pomůcky. Ty jsou odstupňovány dle průměrného HDP jednotlivých světadílů. Čím je tedy průměrné HDP světadílu vyšší, tím více má skupina pomůcek.
 5. Vysvětlení aktivity – vy (učitel) se měníte na bohatého podnikatele, který má pro skupinky lákavou nabídku, jak můžou pro svůj světadíl vydělat finance a zvýšit tak průměrné HDP světadílu.
 6. Zadání zakázky je jednoduché. Vytvořit a vystřihnout co nejvíce přesných čtverců a kruhů dle zadání.
 7. Připomeňte žákům, že se snaží získat co nejvíce financí pro svůj světadíl.
 8. Nyní prezentujete žákům ceny za vytvořené výrobky. Je na žácích jakou ve skupině zvolí taktiku. Důležité však je, že výrobky musí být přesné.
 9. Čas na tvorbu výrobků je 8 minut. Jakmile jste připraveni, můžete zapnout odpočet.
 10. Po vypršení času žáci zvedají ruce nad hlavu a přichází řada na přeměřování a součet výsledků. Výsledky doporučuji sepsat na tabuli, aby byly přehledně vidět.
 11. Nejdůležitější část aktivity je reflexe. V prezentaci najdete otázky pro diskuzi. V poznámkách je i uvedeno z jakého důvodu jsem zvolil zrovna tyto otázky. Samozřejmě si je však upravte, tak ať vyhovují přímo vám. 🙂

Nutno si před realizací této aktivity připravit následující pomůcky.

Pomůcky: prezentaci, 30 papírů ve formátu A4, tužky, dostatek nůžek, pravítek a kružítek.

Prezentaci lze stáhnout zde:

KOŘENY NEROVNOMĚRNÉHO ROZVOJE: ROLE GEOGRAFICKÉ MAKROPOLOHY A SOUVISEJÍCÍCH FAKTORŮ.

Do následující vyučovací hodiny pak lze zařadit článek z časopisu Geografické rozhledy. Článek pojednává o kořenech nerovnoměrného rozvoje světa. V článku najdete například teorie, které rozlišují primární a sekundární (zástupné) faktory, které rozhodly o nerovnoměrném rozvoji světa. Názory autorů, kteří tvrdí, že rozhodující je kvalita vládnutí, nebo populární příklad environmentálního determinismu uvedeného v knize Jareda Diamonda (2000), který považuje zbraně, choroboplodné zárodky a ocel v historii za hlavní faktory, které postupně vedly k ekonomické a mocenské dominanci západního světa. (Novotný, 2011)

Milovníky přehledných grafů pak jistě potěší graf, který ukazuje rozložení světového obyvatelstva, úrovně ekonomického rozvoje, zdrojů čerstvé vody a podílů zemědělské půdy (polí a pastvin) na celkové rozloze pevniny v závislosti na zeměpisné šířce. Tyto údaje jsou zaneseny do grafu na šabloně mapy světa. (Novotný, 2011)

Zdroj: Kummu, Varis (2011) in Novotný, J. (2011). Kořeny nerovnoměrného rozvoje: role geografické makropolohy a souvisejících faktorů. Geografické rozhledy21(2), 2-5.

Odkaz na celý článek z Geografických rozhledů:

https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/clanek/465/pdf

Použité zdroje:

Novotný, J. (2011). Kořeny nerovnoměrného rozvoje: role geografické makropolohy a souvisejících faktorů. Geografické rozhledy21(2), 2-5.


1 komentář

Kde žijí lidé? Návrh šesti tematických aktivit do výuky – ZACHRAŇ ZEMĚPIS · 16. 4. 2023 v 16:53

[…] Na tuto aktivitu lze navázat tematikou nerovnoměrného rozdělení bohatství ve světě. Námět aktivity je dostupný zde: https://zachranzemepis.cz/aktivita-ktera-priblizi-zakum-nerovnomerneho-rozdeleni-bohatstvi-ve-svete/ […]

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BONUSOVÝ OBSAH