Atlas rozvoje venkova

Publikoval(a) Petr Bárta dne

Není to tak dávno, co v naší redakci vznikl článek představující digitální Atlas obyvatelstva Česka. V dnešním článku vám přinášíme informace o dalším z atlasů zaměřených na Česko, který můžete využít ve výuce. Tentokrát půjde o atlas, který je díky své odbornosti a užší specializaci map využitelný spíše pro výuku geografie na středních školách a gymnáziích. Řeč bude o Atlasu rozvoje venkova.

O co se jedná?

Atlas rozvoje venkova je odbornou publikací, která vznikla v r. 2021 ve spolupráci několika odborníků, převážně pracovníků a studentů z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity a z katedry geografie Západočeské univerzity. Atlas si můžete stáhnout jako celou publikaci ve formátu PDF (stažení dostupné z webové stránky Atlas rozvoje venkova), nebo využít jen jednotlivé mapy dostupné online na webu. Obsahem atlasu je celkem 80 mapových výstupů znázorňujících různorodá socioekonomická témata se zaměřením na český venkov. Podle autorů je publikace primárně určena uživatelům zabývajících se rozvojem venkovských oblastí Česka. My přesto věříme, že některé zajímavé mapy by mohly najít využití i ve vaší výuce.

Obr. 1: Typologie území Česka
Zdroj: ŽENKA, J., KRTIČKA, L. (2021): Typologie území Česka na úrovni statistických obvodů obcí s rozšířenou působností [mapa] [online]. Měřítko 1:1 250 000. In: Atlas rozvoje venkova. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita. Dostupné z: https://atlasvenkova.osu.cz/mapove-vystupy/

Příklady map využitelných ve výuce

Jak již bylo zmíněno na začátku, některé mapy znázorňují poněkud odbornější a úzce vymezenou problematiku a pro základní školy tak nejsou příliš použitelné. Můžete zde však najít i „obecnější“ problematiku, jejíž mapový výstup můžete bez problémů použít na středních a snad i základních školách. Mezi takové mapy patří např. mapa znázorňující ekonomickou výkonnost regionů (viz obrázek níže). Podobně můžete využít i mapy znázorňující například zaměstnanost v zemědělství, službách, dopravní dostupnost z obcí do krajských center, nezaměstnanost aj.

Obr. 2: Ekonomická výkonnost regionů v r. 2014
Zdroj: ŽENKA, J., WELLISCH, S. (2021): Ekonomická výkonnost regionů v roce 2014 [mapa] [online]. Měřítko 1:1 250 000. In: Atlas rozvoje venkova. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita. Dostupné z: https://atlasvenkova.osu.cz/mapove-vystupy/

Formát map

Mapy Atlasu venkova zobrazují data na úrovni ORP (obec s rozšířenou působností), příp. samotných obcí, což může na žáky klást vyšší nároky v souvislosti s orientací a schopností „porozumět“ mapě – je dobré jim tedy při používání těchto map předem vysvětlit, co to ORP je a čím se liší např. od okresů.

Obr. 3: Podíl zaměstnanosti v zemědělství ve venkovských oblastech
Zdroj: ŽENKA, J., PAVLÍK, A. (2021): Podíl zaměstnanosti v zemědělství ve venkovských oblastech na úrovni SO ORP v roce 2017 [mapa] [online]. Měřítko 1:1 250 000. In: Atlas rozvoje venkova. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita. Dostupné z: https://atlasvenkova.osu.cz/mapove-vystupy/

Zobrazení map na úrovni ORP a obcí je však zároveň výhodou pro učitele, kteří pracují s ArcGIS Online. Kromě standardních formátů TIFF a PNG lze jednotlivé mapové výstupy zobrazit i jako webové mapy v ArcGIS Online, kde můžeme jednotlivé geografické vrstvy použité v mapě interaktivně přibližovat a získávat z nich podrobnější údaje, případně dále pracovat s jednotlivými daty.

Odkaz na web: https://atlasvenkova.osu.cz/


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BONUSOVÝ OBSAH