Náměty na zapojení tématu doprava do výuky

Publikoval(a) Jana Škubalova dne

Doprava bývá v hodinách zeměpisu často přehlížena a není jí dáván dostatečný prostor. Proto přináším tipy na aktivity spojené s touto tematikou. Žáci si mohli sami vybrat, jakou aktivitu chtějí vykonávat dle „slidu“, který jim mohl napovědět. Po třídě bylo rozmístěno 5 stanovišť se zadáním a materiálem. Žáci měli vždy napsáno, co je výstupem jejich práce. (Všechny materiály viz příloha v závěru.)

Slide na rozdělení činností

Krátký popis jednotlivých aktivit:

1. Ohleduplný projektant

Žáci si vyzkoušeli, že být projektantem není snadné – když jako projektant mají danou šířku ulice a
snaží se vyhovět všem (viz zadání). Žáci pracují s webovou aplikací – Streetmix. Aplikace je velice intuitivní, nemusí se stahovat a není nutné se registrovat.

Ukázka aplikace a sestavení ulice

Materiály ke stažení:

2. Přelétavý čtenář

Zde měli žáci za úkol přečíst článek pana docenta Marady o důsledkách deregulace letecké dopravy a vyplnit pracovní list (odkaz na článek: https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/clanek/500/pdf).

Materiály ke stažení:

3. Schematický ekolog

Zde žáci vytváří schéma, které reflektuje nepříznivé vlivy dopravy, přičemž následně hledají řešení jak tento negativní vliv vyřešit.

Materiály ke stažení:

4. Šetřivý cestovatel

V aktivitě šetřiví cestovatelé měli žáci za úkol porovnat leteckou a železniční dopravu. (Tato aktivita je převzata z MARADA, Miroslav. Doprava spojuje a rozděluje: vzdělávací modul geografie: výukový a metodický text: Přírodní vědy a matematika na středních školách v Praze: aktivně, aktuálně a s aplikacemi – projekt OPPA. Praha: P3K, 2012. ISBN 978-80-87186-84-8.)

Materiály ke stažení:

5. Dopravní futurolog

Zde si žáci četli o problematice autonomního řízení a psali své odpovědi k otázkám. Článek se věnuje překážkám, kterým musí autonomní řízení čelit.

Materiály ke stažení:

Souhrn jednotlivých aktivit a jejich cíle


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BONUSOVÝ OBSAH