Aktivity zaměřeny na státy severní Evropy

Publikoval(a) Petr Bárta dne

Možná občas při výuce tematického celku Evropy řešíte dilema, jak nebo čím výuku jednotlivých regionů ozvláštnit, aby vyučovací hodina nesklouzla do nudného cestopisu vtěsnaného do powerpointové prezentace, ale zároveň byste rádi, aby žáci získali často skloňovaný „základní přehled“ o zemích v daném regionu. Možnou odpovědí by pro vás mohl být následující pracovní list zaměřený na státy severní Evropy a navazující aktivita spojená s tímto listem.

Úvod do severní Evropy – Golfský proud

Jako úvodní aktivitu do severní Evropy jsme zvolili krátký pracovní list na téma „Golfský systém proudění a jeho vliv na oblast západní a severní Evropy“. Cílem této aktivity bylo seznámit žáky s vlivy mořských proudů na pobřežní oblasti států, jejichž břehy omývají mořské proudy – zde konkrétně s vlivem Golfského proudu (resp. s jeho větvemi Severoatlantského a Norského proudu).

Žáci dostali atlas světa, pracovní list na téma Golfský systém mořských proudů a článek z portálu novinky.cz věnující se problému slábnutí mořského proudu a jeho vlivu na podnebí v severní části Evropy (odkaz na PL i novinový článek najdete na konci tohoto článku). Jejich úkolem bylo zpracovat PL dle pokynů. Zpravidla jim tato práce zabrala 20 minut. Následovala kontrola odpovědí a shrnutí PL – zde považuji za poměrně důležité vyvrátit žákům rozšířenou a mylnou představu, že „mořské proudy = vlny na hladině moře“. Ve zbylé části hodiny měli žáci za úkol navrhnout a zdůvodnit možné řešení problému slábnutí a zpomalování Golfského proudu – zde můžete dozajista využít skupinové práce.

Gulf Stream and Atlantic ocean currents. Satellite-based graphic showing ocean currents (swirling coloured lines) in the northern Atlantic. The colours indicate ocean temperatures,ranging from the warm tropics (red) to cooler water (green) in more temperate latitudes. Ocean currents seen here include the Gulf Stream at upper left,and the warmer equatorial currents further south
Dostupné z: https://news.cnrs.fr/articles/why-the-gulf-stream-is-a-misnomer

Pracovní list – Golfský proud

Článek o Golfském proudu

Státy severní Evropy

V této hodině budou žáci potřebovat následující pomůcky: atlas světa, pracovní list, pracovní text, připravený formát vlajky.

Podstata aktivity je jednoduchá, přičemž zároveň využívá rozmanité výukové metody včetně samostatné a skupinové práce nebo i vzájemného učení a podporuje rozličné dovednosti u žáků. Nejprve tedy každý žák dostane pracovní list, do něhož bude vpisovat odpovědi na zadané úkoly a poměrně krátký text, v němž jejich vrstevník vypráví o své zemi – není zde však zmíněno jméno dané země. Na to musí žáci přijít na základě kritického čtení textu a hledání v atlasu – v každém textu je informace, kterou lze najít v atlasu a podle ní tak určit, o jakou zemi se jedná – žáci musí ovšem vědět, co mají hledat. Úkolem žáků při samostatné práci je vyplnit pracovní list a namalovat vlajku dané země podle popisu. Celá tato samostatná práce by neměla žákům zabrat více než 25 minut. Pokud žák vysloveně tápe s rozpoznáním dané země z textu, je dobré ho navést na informace, podle nichž lze danou zemi rozpoznat.

Jelikož je tempo žáků při samostatné práci rozdílné, uzpůsobili jsme této skutečnosti i další průběh vyučování. Žáci, kteří měli již hotový pracovní list i vlajku své země, dostali za úkol začít formovat 5členné skupiny tak, aby v každé skupince byl vždy jeden představitel každého z 5 severských států. Ve skupinách měli žáci za úkol představit ostatním svůj stát a říct o něm důležité a zajímavé informace (podmínkou je kvalitně zpracovaný úkol č. 4 z pracovního listu). Žáci měli zároveň ve skupinách i atlasy, které využívali při sdělování charakteristiky své země. Mezitím zvládali ostatní postupně dokončovat svoji práci a formovaly se další skupiny žáků. Většina skupin si zvládla před koncem vyučování vyměnit poznatky o svých zemích, někteří žáci však sotva zvládli dokončit pracovní list – je tedy nutné počítat s rozdílným tempem práce. Ideální je také v následující hodině společně shrnout zjištěné informace o jednotlivých zemích.

Možná alternativa práce

Celou aktivitu je samozřejmě také možno provést pouze jako skupinovou práci. V tomto případě žáci již na začátku hodiny vytvoří 5členné skupiny a pokusí se rozpoznat a zpracovat charakteristiky všech 5 států ve skupině.


Pracovní list – státy severní Evropy

Pracovní texty – státy severní Evropy

Vlajky – formát


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BONUSOVÝ OBSAH