Využití klimadiagramů ve výuce

Publikoval(a) Martin Jelínek dne

O tom, že klimadiagramy patří k výuce zeměpisu jistě není třeba pochybovat. Skutečnost, že by žáci měli umět pracovat s klimadiagramem zmiňuje i RVP, kde hned prvním očekávaným výstupem ve vzdělávací oblasti zeměpis je „Z-9-1-01 žák organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů“ (RVP ZV, 2017)

Řezníčková vytvořila v roce 2003 víceúrovňový přehled geografických dovedností. Autorka vychází z předpokladu, že geografické dovednosti žáků by se měly záměrně rozvíjet od začátku jejich školních let. Mezi dovednosti, které by měl mít absolvent devátého ročníku ZŠ zařadila i dovednost analyzovat informace. Tato dovednost dle autorky mimo jiné zahrnuje i žákovu schopnost interpretovat a provádět shrnutí informací získaných z různých zdrojů, mezi které patří i klimadiagramy.

Využití klimadiagramu ve výuce

Dle mého názoru je nejlepší, když si žáci alespoň jednou během základní školy klimadiagram samostatně vytvoří. Toto mé tvrzení do jisté míry potvrzuje i diplomová práce Šilhánové (2013), která zkoumala, zda žáci znají metodiku vzniku klimadiagramů. Úspěšnost zkoumaných žáků byla u žáků 8 letého gymnázií 37,6 % a u žáků základních škol 18,4 %, což, jak jistě uznáte, je velmi málo.

Já pro tvorbu kartodiagramu používám pracovní list, který je inspirován webem lepsiageografia.sk a nejdete jej ke stažení zde. Výhodou je, že lze tento pracovní list zařadit do výuky jakéhokoliv regionu světa. Já ho používám při prvním tematickém celku, který s žáky probíráme v rámci regionální geografie, a tím je u nás ve škole Afrika. Dále je třeba obstarat si pro danou oblast vstupní data, ze kterých žáci kartodiagramy vytvoří. Data, která používám já pro Afriku, je možné stáhnout zde. Připravil jsme pro vás i data pro Asii, které je případně možné stáhnout zde.

Pro získání dat lze využít například jeden z následujících webů:

Co je to klimadiagram a jak ho vytvořit

Poté, co si žáci vyzkouší vytvořit klimadiagram, je vhodné toto učivo dále zařazovat a procvičovat tak schopnost interpretovat a provádět shrnutí získaných informací. Níže najdete návrhy učebních úloh, které souvisí s klimadiagramy.

Učební úlohy s klimadiagramy:

  1. Pracovní list, který kombinuje dovednost číst v klimadiagramech a doplňkově orientaci v síti zeměpisných souřadnic. Autor pracovního listu předpokládá, že základní pojmy byly vysvětleny, a žáci se v předchozích hodinách setkali s modelovým klimadiagramem. Pracovní list je dostupný zde.
  2. V publikaci Úlohy ve výuce geografie, kterou vytvořila Řezníčková a Matějček v roce 2014, lze nalézt komplexní geografické úlohy, které jsou zaměřeny na práci s klimadiagramy. Vybrané strany, které se zaměřují na klimadiagramy lze stáhnout zde. Celá publikace je dostupná zde.
  3. Pracovní list, ve kterém žáci tvoří klimadiagramy podle tabulky průměrných měsíčních teplot a průměrných měsíčních srážek. K jednotlivým klimadiagramům přiřazují podnebný pás, odpovídají na otázky týkající se tabulek a klimadiagramů. Pracovní list je dostupný zde.
  4. V roce 2016 vytvořil NÚV standardy pro vzdělávání pro vyučovací předmět zeměpis. V těchto stadardech lze najít i úlohy, které pracují s klimadiagramy. Výhodou je, že je zde uvedena „minimální“, „optimální“ a „excelentní“ úroveň. Krom toho je součástí učebních úloh i metodický komentář. Učební úlohy zaměřeny na práci s klimadiagramy lze stáhnout zde. Celé metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání pro předmět zeměpis lze stáhnout zde.

Materiály ke stažení:

Využité zdroje:

Řezníčková, D. (2003). Geografické dovednosti, jejich specifikace a kategorizace. Geografie-Sborník ČGS108(2), 146-163.

Řezníčková, D., & Matějček, T. (2014). Učební úlohy ve výuce geografie. Praha: P3K.

Šilhánová, M. (2013). Komplexní geografické úlohy inspirované výzkumem PISA.

Herink, J. (2016). Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání: Zeměpis.


1 komentář

YouTube kanál – Zachraň Zeměpis – ZACHRAŇ ZEMĚPIS · 6. 12. 2020 v 19:34

[…] to klimadiagram. Druhá část je zaměřena na tvorbu klimadiagramu. Video je součástí článku „Využití klimadiagramů ve výuce“, ve kterém najdete i návrh aktivity, jež zahrnuje vytvoření klimadiagramu žáky ve […]

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BONUSOVÝ OBSAH